menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Wonderen van ontwikkeling 

Jan Diek van Mansvelt

Dit boek is een essay over wonderen van ontwikkeling die zich openbaar voltrekken maar toch kans zien onopgemerkt te blijven. Afname van biodiversiteit, klimaatverandering, armoede, honger, gezondheidsproblemen: ze houden ons een spiegel voor. Hoe gaan we om met de natuur? We maken gebruik van haar, zónder haar te eren.

Dit boek presenteert een respectvolle blik op natuur als dienende partner van mensen. Het wezensaspect van de plant vertegenwoordigt hier de natuur. Nauwkeurige waarneming van het groeiproces bij planten levert een verrassende ontdekking op: je kunt zo ook kijken naar ontwikkelingen bij de mens én in zijn plannen en initiatieven. De knoop blijkt daarbij een centraal gegeven te zijn en metamorfose aan te kondigen.

Metamorfose is de ultieme kunstgreep van het wezen om aan stilstand te ontkomen en ontwikkeling te bewerken. Dit boek is een poging het Wezen aan het Werk te leren zien.

Uitgeverij Van Warven, € 19.95

22 juli 2020

ISBN: 9789493175112


Behandeling met Viscum of Maretak 

Aanvullende therapie voor kankerpatiënten

Casper Post Uiterweer

Bij een ernstige ziekte, zoals kanker, ben je erg afhankelijk van de informatie die je krijgt en de alternatieve behandelingen die worden aangeraden. Het valt het niet mee om daarbij een eigen richting vast te houden of in te brengen.

Deze brochure is bedoeld om patiënten, hun naasten en hun behandelaars te informeren over de mogelijkheid om een behandeling met Viscum of Maretak te ondergaan naast alle andere behandelingen die worden aangeraden. Deze behandeling, die voortkomt uit de antroposofische geneeskunst, zal de gezondmakende krachten in het lichaam ondersteunen en kan samen met andere noodzakelijke behandelingen worden toegepast.

Gezichtspunten nr. 69, € 3.00

20 juli 2020

Centrum Sociale Gezondheidszorg


Verhalen van moed in spannende tijden 

Paul van Meurs, Elard van Pijnaken en Annechien Wijnbergh

In een moeilijke tijd is het belangrijk om verhalen te blijven vertellen aan kinderen. Om hun angsten te erkennen en de kinderen hoop te geven. Om woorden aan gebeurtenissen te geven en er zo over te kunnen spreken. Om zin te geven aan wat zinloos lijkt.

Daarom ontwikkelen onze deskundigen tijdens de eerste drie maanden van de coronacrisis verhalen die voorgelezen kunnen worden. Verhalen die symbool staan voor het doormaken van een crisis. Verhalen die troost bieden. Verhalen die spreken tot de verbeelding van kinderen. We plaatsten deze verhalen eerder op onze website.

We hopen met deze verhalen opvoeders te inspireren om zelf verhalen te maken voor hun kinderen als zich in hun leven verdrietige of onverwachte gebeurtenissen voordoen. Gebonden, 61 blz., € 15,00

15 juli 2020

ISBN: 978 94 91748 99 8

Uitgeverij Cichorei


De Corona-epidemie 

De strategie van de angst, de boodschap en de gevolgen

Harrie Salman

De Corona-epidemie bracht ziekte en sterfgevallen maar leidde ook tot een golf van angst die nagenoeg wereldwijd de basis werd voor het beleid van regeringen. Angst is ook overheersend in de algemene visie op vragen van ziekte en gezondheid of leven en dood.

Op basis van vertrouwen zouden we tot een heel andere benadering van de Corona-epidemie kunnen komen. Wij zouden dan ook de vraag kunnen stellen wat wij van de Corona-epidemie kunnen leren. In dit boekje gaat Harrie Salman op basis van feiten en spirituele gezichtspunten nader in op de boodschap van het Coronavirus en de betekenis daarvan voor onze toekomst.

Paperback, 64 pagina's, € 12,50

6 juli 2020

ISBN: 9789492326492

Nearchus CV


Feest 

Jubileumuitgave van de Dordtse Vrijeschool

Anne Nies Keur

De Dordtse Vrijeschool viert feest: het vrijeschoolonderwijs bestaat honderd jaar, de school in Dordrecht veertig. Ter gelegenheid daarvan geeft de school dit boekje uit.

Het gaat over een bijzonder schoolvak: handwerken, en over het waarom daarvan. Voor iedere klas (ja zo heet dat nog steeds in de vrijeschool) is een werkstuk beschreven om zelf te maken.

Zes mooie dingen om een feestje mee te bouwen.

Formaat: 145x145 mm, 48 pagina’s

Uitgever: Dordtse Vrijeschool

Het boekje is geschreven door Anne Nies Keur, vrijeschool vakdocent handwerken en staat vol met prachtige foto’s en mooie illustraties.

Bij verschillende Dordtse winkeliers te koop, kan ook besteld worden via administratie@dordtsevrijeschool.nl.

Prijs: € 6,50

27 juni 2020


Sint-Jan 

De gescherpte Johannesblik

Rudolf Steiner

Sint-Janstijd: de aardeziel is volledig uitgeademd. De ingewijden van vroeger voelden dit, samen met de krachten van de sterren en de zon, bijzonder intensief.

Voor ons betekenen de seizoenen vooral afwisseling van warmte en kou. Maar - te midden van de ontspruitende planten, de kleurenpracht van de bloemen, de levendige dieren en dergelijke - moeten wij de intieme stemmingen en het meebeleven van de kosmos ontwikkelen.

Steiner geeft daarvoor grandioze handvatten. Zo kan onze verstoorde relatie met de ons omringende wereld weer gezond worden.

Een voordracht uit GA 224 en drie fragmenten uit verschillende GA's.

Paperback, 50 pagina's, € 12,50

22 juni 2020

ISBN: 9789492462558

Uitgeverij Pentagon


Ziekte, een weg naar bewustwording 

Wilma Bos-ter Mull

In dit boek beschrijft Wilma ter Mull de visie op kanker die zij en haar man Maarten Bos, werkzaam als antroposofisch arts, in de loop van tientallen jaren hebben ontwikkeld. Wilma ter Mull maakt daarbij gebruik van een door haar ontwikkelde methode om de geboortehoroscoop van de betreffende persoon te analyseren. Haar man kwam erachter dat bij een kankerpatiënt de onbewuste wil autonoom is geworden en niet bewust ingezet kan worden. Vanaf het begin van hun samenwerking zag Ter Mull dat zijn visie overeenkomt met wat zij zelf tegenkwam in haar biografisch onderzoek. In dit boek deelt ze de ervaringen die ze samen met hem opdeed

Ze heeft dit boek geschreven omdat in een tijd dat de ziekte kanker alsmaar vaker voorkomt en de paniek daarover steeds maar groeit, een andere blikrichting belangrijk is. Met dit boek wil ze meer aandacht vragen voor de psychische gevolgen van de ziekte.

Ten tijde van het schrijven van dit boek brak de coronapandemie uit. In een afsluitend hoofdstuk geeft zij haar visie op deze ziekte. Wellicht wordt haar oorspronkelijke verhaal over de ziekte kanker dan nog duidelijker. Ook sluit haar visie aan bij het boek Dementie, de ziekte van het verleden. Ze hoopt oprecht met dit boek mensen een andere zienswijze mee te kunnen geven voor de rest van hun leven: dat ze een groot geschenk hebben ontvangen, om een nieuw leven in een oud leven te leven, en dat ze daarvoor niet hebben hoeven sterven. En voor hen die wel aan de ziekte overlijden: dat er een nieuw leven wacht, waarop oude opgedane wijsheid op een nieuwe manier gebruikt mag worden; de ware transformatie van de wil.

235 pagina's, € 22,50

Uitgeverij Elikser

12 juni 2020

ISBN: 978-94-6365-230-8


Het is hoog tijd 

Wolfgang Wünsch

Vertaling door Willemijn Soer van de Duitse uitgave Es ist an der Zeit - Eine junge Generation sucht nach einem neuen Verhältnis zur Schöpfung.

Wolfgang Wünch overleed op 17 april dit jaar, hij was vanaf de 60er jaren actief als muziekdocent binnen het vrijeschool-onderwijs. Sinds de jaren 80 is hij steeds intensiever over de hele wereld cursussen gaan geven over muziekpedagogie. Hij was ook geregeld gastdocent op Helicon, later Hogeschool Leiden.

€ 9,50.

Te bestellen via:

9 juni 2020


Vormtekenen 

Dick Bruin

Vormtekenen: als je er eenmaal aan begint is het een heerlijke activiteit waarin je je creativiteit steeds verder kunt ontwikkelen. Ontdek een nieuwe wereld van vorm, kleur en beweging!

In deze uitgave vind je korte instructies en heel veel inspirerende voorbeelden om direct aan de slag te gaan.

Paperback, oblongformaat, 134 pagina's, € 22,50

8 juni 2020

ISBN: 9789492326447

Nearchus CV


Oogafwijkingen 

Wat kun je er zelf aan doen?

Johan Hoet

Veel mensen krijgen in hun leven te maken met slechtziendheid. De een heeft problemen met ver zien de ander met dichtbij. We zijn gewend om in zo’n situatie naar een opticien te gaan en ons een bril te laten aanmeten. Toch is dat niet altijd noodzakelijk.

In deze brochure gaat Johan Hoet in op de achtergronden van kijken en zien en wat daarbij komt kijken aan persoonlijke inzet en aan gebruik van spieren. Meer inzicht in kijken en zien geeft ook handvatten voor oefeningen die mogelijk zijn om problemen te verminderen of zelfs te overwinnen. Een inkijkje in een wereld van mogelijkheden.

Gezichtspunten nr. 68, € 5.00

5 juni 2020

Centrum Sociale Gezondheidszorg


De coronaviruspandemie 

Antroposofische gezichtspunten

Judith von Halle

Wat ligt ten grondslag aan het Sars-CoV-2-virus en de daardoor ontstane pandemie? – Allemaal alleen maar hysterie?

In het streven om een antwoord te geven op deze vraag met behulp van de antroposofische geesteswetenschap gaat Judith von Halle in twee brieven grondig in op talrijke aspecten:

  • Waardoor is het virus ontstaan?
  • Waarom en hoe werkt het op mensen?
  • Wat zijn de symptomen en karakteristieke pathogenetische verschijnselen van COVID-19?
  • Waarom treden deze op?
  • Wat zijn de spirituele oorzaken voor het ontstaan van de coronaviruspandemie?
  • Welke maatregelen kunnen worden genomen ter preventie en als therapie?
  • Wat betekent de crisis voor de mens op zielengebied en welke spirituele mogelijkheden kunnen daaruit voor de ziel ontstaan?

In dit onderzoek wordt zichtbaar dat alleen al uit spirituele gronden de coronaviruspandemie een gebeuren is dat heel serieus genomen moet worden. De tweede brief gaat in op de sociale consequenties van de pandemie.

Paperback, 146 blz., € 12,00

1 juni 2020

ISBN: 978 94 91748 98 1

Uitgeverij Cichorei


Images and Concepts of the human being and its creations 

The IMO Methodology developed by Adriaan Bekman

Adriaan Bekman

The images and concepts you find in this book can be seen as basic images that can lead us in how we develop and change ourselves and our organizations and how we understand dynamics of situations we find ourselves in. They can help us to sharpen our observation of the phenomena in situations, to see the steering principles that direct human behavior, to come to good judgements and perform adequate actions.

These images and concepts can be studied and used by leaders and professionals. They are IMO concepts.

In this book we will very shortly indicate the history of each concept development, the concept itself and the way one can work with this concept in the client practice.

Paperback, 140 blz., € 18,50

1 juni 2020

ISBN: 978 94 91748 97 4

Uitgeverij Cichorei


toon meer nieuwe boeken