menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Ontwikkeling van een schoolorganisatie 

De drie doeldomeinen in het onderwijs en hun relatie met de dimensies

Hans Passenier

In dit boek gaat Hans Passenier in op de ontwikkeling van leiderschap en organisaties in vrijescholen. Hij vindt uitgangspunten die kunnen helpen bij de ontwikkeling van schoolorganisaties en het leiderschap daarvan in de toekomst. Zijn stelling is dat het onderwijs dat gegeven wordt richtinggevend moet zijn voor de organisatie en het leiderschap. Ook dat de opvoeder niet een timmerman moet zijn, maar een tuinier omdat kinderen divers zijn en verschillende mogelijkheden hebben. De horizontale en verticale dimensies zijn richtinggevend voor de blik op zowel het leiderschap als de inrichting van de organisatie. De schoolgemeenschap blijkt een plaats voor de innerlijke ontwikkeling van ieder individu in die school.

Hans Passenier is sinds 1983 werkzaam in het vrijeschoolonderwijs. Tot 2020 was hij directeur / bestuurder van BVS-schooladvies en nu werkt hij daar als adviseur. Inmiddels is hij ook actief als adviseur bij het internationale Instituut voor Mens en Organisatieontwikkeling (IMO).

Paperback, 96 pagina's, € 19,95

30 januari 2023

ISBN: 9789060389768

Christofoor


Taal, ja natuurlijk! 

Over het taalonderwijs in de vrijeschool

Frank de Kiefte

Taal, ja natuurlijk! richt zich op iedereen die zich bezighoudt met taalonderwijs in de vrijeschool, en voor iedereen die keuzen maakt voor de invulling van oefenuren in relatie tot het periodeonderwijs en het gebruik van methoden. Bij deze keuzen kunnen we met een andere blik kijken naar cyclisch en projectmatig taalonderwijs in het kader van taal in andere vakken.

Het boek is het resultaat van een zoektocht naar de essentie van taal, om vervolgens de didactiek te verbinden met het wezen van taal. De taaldidactiek wordt van alle kanten belicht, met gezichtspunten en concrete voorbeelden. Alle domeinen van de taal komen daarbij aan bod met een uitwerking per leeftijdsfase. Uiteindelijk gaat het om het ontwerpen van veelzijdig taalonderwijs, om taallessen waarin alle domeinen geïntegreerd worden. In het boek zijn voorbeelden opgenomen van een periodeontwerp voor taal en van een reeks taallessen.

Bindwijze Paperback, 96 pagina's, € 19,95

30 januari 2023

ISBN: 9789060389478

Christofoor


Basiszintuigen 

Waarnemen, hechting en stress reguleren bij kinderen tot 7 jaar

Karin Howing

In dit praktische boek vol praktijk ervaring krijgen ouders, verzorgers, pedagogen en therapeuten handvatten hoe ze de ontwikkeling van de basiszintuigen kunnen ondersteunen en stress kunnen reguleren. Informatie rondom de lichaamsgerichte zintuigen kan hen helpen om keuzes te maken in de opvoeding en ondersteuning van het jonge kind. De volwassenen kunnen het kind helpen om de zintuigen te ontwikkelen door ervaringen aan te bieden of te faciliteren. Dit boek helpt hen opweg met inzichten en tips die elke dag toegepast kunnen worden.

Zintuigen helpen om onszelf te ervaren. Tastzin, vitaliteitszin, bewegingszin en evenwichtszin spelen een essentiele rol bij de ontwikkeling van de lichamelijke hechting. Ze vormen bovendien de basis voor de ontwikkeling van de andere zintuigen. Deze zintuigen ondersteunen ons gevoel dat het veilig is om in ons lijf te zijn.

Een nieuwe titel in onze reeks opgroeien met voorwoord van Edmond Schoorel.

Paperback, 96 pagina's, € 15,00

30 januari 2023

ISBN: 9789060387665

Christofoor


Seksuele ontwikkeling en opvoeding 

Loïs Eijgenraam

Dit boek maakt je wegwijs in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren van nul tot 21 jaar.

Het geeft je een basis om te handelen op het moment dat je iets bij jouw kind ziet of dat jouw kind iets vraagt, thuis of in de klas. Dit doet Lois Eligenraam door te informeren. Maar ook door bij te dragen aan de gedachten en visievorming van jou als opvoeder. Zo kan je je kind een fijne, gezonde omgeving bieden waarin het zichzelf kan ontwikkelen.

In dit boek is aandacht voor: vertrouwd worden met je eigen lichaam, vertrouwen ontwikkelen in anderen, de seksuele ontwikkeling, het opgeno- men zijn in een sociaal netwerk van medemensen, homoseksualiteit, als vertrouwen beschaamd wordt, de (beschermende) rol van opvoeders.

Lois Eijgenraam is vanaf 1985 werkzaam geweest als kleuterleerkracht en vakleerkracht (6-12 jaar). Daarnaast werkt(e) zij als gastdocent op verschil lende pedagogische opleidingen in binnen- en buitenland.

Paperback, 178 pagina's, € 15,00

30 januari 2023

ISBN: 9789060387726

Christofoor


Mogen kinderen anders zijn? 

Over kinderen met ADHD en ADD

Jos Meereboer

Onrustige kinderen worden al snel gezien als lastige kinderen. Ze vragen veel aandacht en soms is het ook een hele belasting voor hun omgeving. Wat vragen ze eigenlijk van ons als opvoeders?

Jos Meereboer heeft veel met onrustige kinderen gewerkt. In deze brochure vertelt hij over zijn inzichten en ervaringen. Ook geeft hij veel tips voor een goede en succesvolle omgang met deze kinderen, zodat hun ontwikkeling niet wordt geschaad en we ook zelf in ontwikkeling kunnen komen.

Gezichtspunten 78 - € 5.00

11 januari 2023

Centrum Sociale Gezondheidszorg


De levensavond 

Een nieuwe kijk op de ouder wordende mens

Rudolf Steiner

En dan komt-ie eraan: de spannende levensfase die we de rijpe leeftijd en de ouderdom noemen. Maar wat wil die levensfase van ons? Wat moeten wij ermee? Liever: wat kúnnen wij ermee?

'We zouden weer moeten leren inzien dat het héle leven, niet alleen de eerste twintig of dertig jaar, de mens iets brengt,' aldus Steiner. Naast de lichamelijke achteruitgang zijn er eigenlijk altijd veel zegeningen te tellen. We worden zo oud als we worden omdat er nog iets te ontwikkelen valt. En elders wordt bekeken of het 'klaar' is of niet.

Bijverschijnselen als aftakeling van het organisme, eenzaamheid, isolement, psychische problemen kun je in wezen alleen van binnenuit te lijf gaan: met spirituele inhouden, naast psychosociale hulp van buitenaf.

In dit boek worden stevige handvatten aangereikt om de laatste levensperioden vruchtbaar te beleven en vorm te geven.

Gebonden, 124 pagina's, € 22,50

5 januari 2023

ISBN: 9789492462961

Uitgeverij Pentagon


Rudolf Steiner & Peter Deunov 

Harrie Salman

Aan het begin van de 20e eeuw traden in Europa twee grote spirituele leraren in de openbaarheid. Zij zijn de herauten van een nieuwe cultuur waarmee iedereen zich kan verbinden die een proces van innerlijke transformatie wil doormaken. Het waren de Oostenrijker Rudolf Steiner (1861-1925), de stichter van de antroposofische beweging, en de Bulgaar Peter Deunov (1864-1944), de grondlegger van de school van de Witte Broederschap.

Harrie Salman beschrijft het leven van deze twee 'herauten van een nieuwe tijd'. In hun ontwikkelingsweg komen opmerkelijke parallellen naar voren. Vervolgens geeft hij een beeld van de ontwikkelingen van de bewegingen die zij oprichtten, van de essentie van hun wereldbeschouwingen en van de scholingswegen die zij ontwikkelden.

Daarmee wordt zichtbaar hoe deze twee unieke grootheden elk op een eigen wijze werkten aan een en hetzelfde doel: de mens de weg te wijzen naar een nieuw, door Christus geïnspireerd mens-zijn.

€ 19.50

17 december 2022

ISBN: 9789492665638

Nearchus CV


Tedere vertroosting 

Mieke Mosmuller

Zoals onze fysieke lichamen een kiem van het opstandingslichaam in zich dragen, zo dragen sindsdien onze etherlichamen een vonk Liefde in zich. De Liefde nu overwint alles. En zo is de verschijning van Christus in de etherwereld de openbaring en genade van de tedere vertroosting, die wij van Hem ontvangen, maar die wij ook kunnen geven aan anderen. We ontvangen een ongekende Liefde, waarvan het kenmerk is, dat die gegeven wil worden, zodra die ontvangen is.

'Het zou heel gemakkelijk kunnen zijn dat zonder het begrip van de mensen het grote gebeuren voorbij zou gaan. Als dan in de jaren 1930 tot 1940 de materialisten zouden triomferen en zeggen: Wel, ja, er zijn een aantal dwazen opgestaan, maar er is niets van het verwachte grote gebeuren gezien - dat zou helemaal geen bewijs zijn tegen wat gezegd is. Indien zij zouden triomferen en de mensheid aan deze gebeurtenissen zou voorbijgaan, zou dat een ongeluk voor de mensheid zijn. Zelfs als zij de grote dingen die kunnen gebeuren niet kon opmerken, zullen ze toch gebeuren.'

Rudolf Steiner over de verschijning van Christus in de etherwereld.

€ 24.95

17 december 2022

ISBN: 9789075240658

Uitgeverij Occident


Ontwikkeling van een schoolorganisatie 

Hans Passenier

In dit boek gaat Hans Passenier in op de ontwikkeling van leiderschap en organisaties in vrijescholen.

Hij vindt uitgangspunten die kunnen helpen bij de ontwikkeling van schoolorganisaties en het leiderschap daarvan in de toekomst.

Zijn stelling is dat het onderwijs dat gegeven wordt richtinggevend moet zijn voor de organisatie en het leiderschap. Ook dat de opvoeder niet een timmerman moet zijn, maar een tuinier omdat kinderen divers zijn en verschillende mogelijkheden hebben. De horizontale en verticale dimensies zijn richtinggevend voor de blik op zowel het leiderschap als de inrichting van de organisatie. De schoolgemeenschap blijkt een plaats voor de innerlijke ontwikkeling van ieder individu in die school.

€ 19.95

17 december 2022

ISBN: 9789060389768

Christofoor


Tijd van beproeving 

Rudolf Steiner

In deze voordracht in Den Haag zegt Steiner o.a.: 'De tijdsomstandigheden waarin we leven zijn veel ernstiger dan de meeste mensen van nu in hun bewustzijn hebben.'

De toestand in onze tijd hangt samen met onze geschiedenis. Hoe konden we zo in een dieptepunt geraken?

Antwoorden hangen samen met de Romeinen en hun ondergang, en met latere historische beproevingen. Tegenwoordig zijn er krachten die de ziel willen afschaffen, die de mens tot automaat willen maken. Hoe zijn die te herkennen, en wat kun je ertegen doen?

Een warm pleidooi om wakker naar je eigen tijd met zijn beproevingen te kijken.

Paperback, 60p., € 13,50

8 december 2022

ISBN: 9789492462954

Uitgeverij Pentagon


Kleur, licht en beweging 

Ontdek de wereld van oliepastelkrijt

Baukje Exler

In Ontdek de wereld van oliepastelkrijt neemt kunstenares Baukje Exler je stap voor stap mee om je het schilderen met oliepastelkrijt eigen te maken. Oliepastelkrijt is een heerlijk materiaal waarmee je tot prachtige resultaten kunt komen.

Dit boek biedt praktische informatie over het materiaal en geeft oefeningen om je de techniek van het werken met oliepastelkrijt eigen te maken. Vervolgens wordt een aantal abstracte en figuratieve opdrachten beschreven, die je veel plezier zullen bieden en die helpen om je eigen stijl te ontwikkelen.

Dit boek is voor iedereen die zich wil laten inspireren door deze techniek en gevoed wil worden door kleur, licht en beweging.

Hardcover, genaaid, met vele afb. in kleur, 205p,

€ 32,50

25 november 2022

ISBN: 9789492326836

Nearchus CV


Faustagenda 

Frederiek Nelissen

De agenda bevat beelden uit het boek Goethe's Faust in schilderijen en interviews waarvoor Frederiek Nelissen 85 beelden schilderde, waarvan er een aantal zijn opgenomen in de agenda. De agenda is voorzien van feestdagen, maanstanden en quotes uit Goethe's Faust.

Achterin is een verhaallijn opgenomen van Faust II (voor de verhaallijn van Faust I zie de vorige editie van 2021) en vertalingen van de quotes die steeds op de woensdagen zijn vermeld.

Het formaat is 12x17 cm en biedt veel ruimte voor aantekeningen.

Prijs: € 19,50

Te verkrijgen bij de antroposofische boekhandels of te bestellen bij pvpanhuys@hotmail.nl

25 november 2022


toon meer nieuwe boeken