menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Samenwerken in de economie 

Rudolf Steiner over associaties

Rudolf Isler (samenstelling)

Het najagen van eigenbelang is oorzaak van veel schadelijke gevolgen, voor mens en aarde, van de moderne economie. Rudolf Steiner beschreef de associatie als vorm en werkwijze om tot een economie te komen waarin niet het eigenbelang maar het gedeelde algemeen belang centraal staat.

Deze uitgave bevat teksten van Rudolf Steiner over de associaties die door Rudolf Isler zijn geselecteerd en thematisch met elkaar verbonden - zodat een duidelijk beeld kan ontstaan van het doel en de werkwijze van associaties.

Pocketuitgave, 86 pagina's, € 8,50

14 december 2017

ISBN: 9789492326171

Nearchus CV


Kersttijd 

Zonnejaargroep

Zeker voor kinderen geldt: er is geen inniger feest dan het Kerstfeest. Het feest van de geboorte van het Jezuskindje, van kaarslicht dat het duister verlicht.

In deze brochure worden de achtergronden van de kersttijd beschreven, van kerstavond tot en met 6 januari: het feest van de drie koningen - maar ook van de doop in de Jordaan. En natuurlijk vindt u ook een keuze aan liedjes, recepten en knutselideeën, om onvergetelijke herinneringen te laten ontstaan!

Uit de inhoud:

  • Het feest van de geboorten
  • De tijd van de heilige nachten
  • De kerstboom
  • Oudejaarsavond

Brochure, 36 pagina's, in kleur geïllustreerd, € 6,75

8 december 2017

ISBN: 978-94-92326-18-8

Nearchus CV


Gezondheid en ziekte 

Gesamtausgabe 348

Rudolf Steiner

Achttien voordrachten die Rudolf Steiner hield voor de bouwvakkers die aan de bouw van het Goetheanum meewerkten. Op de levendige en toegankelijk manier waarop hij voor dit publiek sprak, gaat het in deze uitgave over een veelheid aan thema's over de mens en zijn gezondheid.

In Gezondheid en ziekte komen o.a. aan bod:

ziekteoorzaken, ziekte en levensloop, de ontwikkeling van de organen, de werking van alcohol, geneeskrachten in de mens, de werking van de zintuigen, de relatie van de mens met het planten- en dierenrijk enerzijds en met de sterren- en planetenwerled anderzijds. Er wordt specifiek ingegaan op diverse ziekten.

Met 24 bordtekeningen in kleur afgebeeld. Hardcover, genaaid, 418 pagina's, € 37,50

4 december 2017

ISBN: 9789492462107

Uitgeverij Pentagon


Menskunde verinnerlijken 

Valentin Wember

Dit boek is een onmisbare en waardevolle hulp voor de vrijeschoolleerkracht. In drie delen (Het fundament, Verdieping, Aanvullingen) worden belangrijke aanwijzingen van Rudolf Steiner voor de leerkracht besproken; wordt aangemoedigd tot verdere studie; worden handreikingen geboden om de kern van de vrijeschoolpedagogie op te nemen en worden meditaties voor de leerkrachten besproken.

Thema's die o.m. aan bod komen:

  • Pedagogisch componist worden;
  • Vormen van meditatie;
  • Enthousiasme;
  • Alledaagse meditatie;
  • Het wonderbaarlijke effect op het lesgeven.

Paperback met flappen, 237 pagina's, € 25,00

4 december 2017

ISBN: 9789492462138

Uitgeverij Pentagon


Zaaikalender 2018 

Maria en Matthias Thun

Ieder jaar geeft Uitgeverij Christofoor een nieuwe Zaaikalender uit met de aanwijzingen van Maria en Matthias Thun. Voor 2018 staan er de optimale zaaidagen in, geschikte momenten om te snoeien, te spitten of te oogsten. Voor bijenhouders worden de gunstigste dagen genoemd voor de verzorging van hun volken. De duidelijke symbolen en de uitneembare poster voor op de werkplek zijn van jaar tot jaar een stabiele hulp voor boeren, tuinders, imkers en andere buitenlui.

In het voorjaar van 2017 verscheen voor het eerst de Nederlandse app van Maria Thun’s Zaaikalender, geschikt voor iPad en iPhone en te koop in de appstore voor € 4,95. De app schakelt automatisch over naar de tijdzone waar de gebruiker zich bevindt. Zeer de moeite waard dus!

1e druk | paperback |15,5 x 23,5 cm | 72 blz | € 12,50

22 november 2017

ISBN: 9789060388310

Uitgeverij Christofoor


De golvende dierenriem 

Draaibare sterrenkaart

Liesbeth Bisterbosch

Van uur tot uur, het hele jaar door. De draaibare sterrenschijf toont alle sterrenbeelden en helderste sterren die nu, of op een ander moment, boven de horizon staan.

Deze sterrenschijf is gemakkelijk in gebruik. Ook in andere landen met ongeveer dezelfde noorderbreedte biedt de schijf een goed overzicht van alle beelden die stijgen en dalen en van de beelden die nu tegelijk opkomen en ondergaan.

De voorkant van de draaischijf toont de zuidelijke sterrenhemel. Bij het draaien van de schijf wordt de golvende beweging van de dierenriem zichtbaar. De achterkant laat het cirkelen van de noordelijke sterren om de Poolster zien. Het bijbehorend boekje biedt series beelden. Deze brengen "de hoge en de lage golf" van de dierenriem in beeld.

Prijs: € 17,50

15 november 2017

ISBN: 978 90 8227 9337

Stichting Een Klaar Zicht


Het raadsel doorgronden 

Over kinder-en leerlingbesprekingen in de vrijescholen

Christof Wiechert

In dit boek wordt uitvoerig bespreken hoe, op vrijescholen, de leerling- of kinderbespreking het hart van het onderwijs kunnen vormen: de bespreking kan leiden tot een werkelijk begrip voor het kind en zijn behoeften, en tot een bevruchting van de pedagogische praktijk.

Een op jarenlange praktijk en onderzoek gestoelde beschrijving van het hoe en waarom van de kinderbespreking.

Paperback, 197 pagina's, € 17,50

14 november 2017

ISBN: 9789491748691

Uitgeverij Cichorei


Houden van sterren en planeten 

Michiel Rietveld

Hoe zit het nou, vanuit de antroposofie gezien, echt met het heelal? Dat is bij uitstek een onderwerp voor Michiel Rietveld, die in dit boek in drie delen laat zien: hoe we de wereld van sterren en planeten kunnen waarnemen; hoe sterren en planeten van invloed zijn op alles dat op de aarde leeft; en hoe we dit vanuit de antroposofie kunnen begrijpen.

Paperback, 128 pagina's, € 16,50

13 november 2017

ISBN: 9789491748684

Uitgeverij Cichorei


Living Architecture 

Balancing Nature, Culture and Technology

Pieter van der Ree

Dit boek vormt de catalogus bij een gelijknamige tentoonstelling die momenteel door Azië reist. Zowel de tentoonstelling als de catalogus volgen de ontwikkeling van de organische architectuur door de twintigste eeuw tot heden.

Daarbij ligt de nadruk op recent gerealiseerde projecten van over de hele wereld. Deze worden gekenmerkt door een sterke ecologische benadering, geavanceerde digitale ontwerp- en productietechnieken en een verrassend expressieve vormgeving.

Ze lijken het resultaat van een nieuwe benadering die gebouwen probeert te ontwerpen in relatie tot hun natuurlijke, sociale en culturele context. Door middel van materiaalgebruik en vormgeving wordt geprobeerd om zowel de natuur als het sociale en innerlijk leven van de mens te ondersteunen.

Uitgever: International Forum Man & Architecture

Prijs: € 35,00

Te bestellen via: info@mensenarchitectuur.nl

4 november 2017

ISBN: 978-90-827379-1-2


Maria - een drievoudig geheim 

Emil Bock

Hoe valt te begrijpen dat Maria, de moeder van Jezus, maagd was? Welke verhouding had zij tot het goddelijke Christus-wezen dat zich in haar zoon belichaamde?

In de drie voordrachten die in deze uitgave zijn opgenomen, laat Emil Bock zien welke grootse geheimen met Maria verbonden zijn. Daarmee wordt een beeld geschetst van haar bijzondere betekenis voor een verdiept begrip van het Christendom.

Deze uitgave verscheen eerder bij uitgeverij Kamerling.

Paperback, 89 pagina's, € 13,25

1 november 2017

ISBN: 978-94-92326-16-4

Nearchus CV / Adventum


Het Evangelie 

Beschouwingen deel I

Emil Bock

De vertaler, Wim In 't Veld, heeft een vrije vertaling gemaakt van een aantal hoofdstukken uit Das Evangelium, het uitvoerige werk waarin Emil Bock het nieuwe testament belicht vanuit de christologie van Rudolf Steiner. Daarin komen o.m. aan bod: de compositie van het nieuwe testament / de wonderen in het evangelie / de bergrede / de apostel Petrus / Petrus en Johannes / van Jahweh tot Christus / Johannes de Doper en Jezus van Nazareth / en meer...

Paperback, 380 pagina's, € 29,00

31 oktober 2017

ISBN: 9789090305554


Wegen van Wil 

Handboek voor een kunstzinnige omgang met karma en reïncarnatie

Jaak Hillen

In dit boek wordt beschreven hoe je de beeldende taal kan gebruiken om op een creatieve manier in diepere lagen van jezelf in te duiken en om die te transformeren. In een eerste gedeelte beschrijf ik mijn kunstenaars-visie op karma en reïncarnatie, evenals het proces om tot inzicht te komen.

Het tweede gedeelte handelt over de praktijk van vele in de loop der jaren gegeven workshops. Je vindt er veel foto's, observaties van kunstwerken en gevalbesprekingen.

Op het einde vind je een uitgebreide toolbox die zich niet beperkt tot de beeldende kunst alleen maar ook geïnspireerd wordt door tijdskunsten en door bestaande 'therapeutische technieken'.

Het boek is een must voor velen die met kunst en mensen werken. Het is ook geschreven voor diegenen die in pedagogische, in coaching en in genezende beroepen actief zijn, om hun praktijk te verruimen. En last but not least is het geschreven voor mensen die hun inzicht in karma en reïncarnatie willen verdiepen. Het is tevens een handleiding voor allen die zelf elementen van dit werk willen integreren in hun eigen praktijk.

Prijs: 29 euro + verzendingskosten. Voorintekenactie: wie het boek voor 10 november 2017 bestelt, betaalt slechts 25 euro, verzendingskosten inclusief

Bestellen via info@via-libra.be

30 oktober 2017

Via Libra


toon meer nieuwe boeken