menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Tegenwoordig vliegen de mensen elkaar nog vaak in de haren over meningen. Maar daar zal men eens mee op moeten houden, eenvoudigweg omdat ieder zijn eigen mening moet hebben.

Wanneer een boom van verschillende kanten wordt gefotografeerd, is het nog steeds dezelfde boom, maar de foto’s zien er heel verschillend uit; zo kan ook ieder mens zijn eigen mening hebben -afhankelijk van het standpunt waarop hij zich plaatst.

Wanneer hij een verstandig mens is, zal hij niet meer over meningen strijden. Hij zal echter sommige meningen gezond, en andere meningen ziek vinden. Maar over meningen strijden, dat doet de mens niet meer. Het is alsof men verschillende foto’s bekijkt en dan opmerkt: die foto’s zijn heel verschillend, deze zijn goed en die andere zijn mislukt.

–Het kan hooguit interessant zijn hoe een mens tot zijn mening komt: of een mening geestrijk tot stand komt, of dwaas, of een mening laag bij de grond is en onvruchtbaar of hoogstaand en voor de mensheid iets betekenen kan -dat kan een mens interesseren.

 
Rudolf Steiner, 16 augustus 1920

GA 337b. Band II, vertaling John Hogervorst


Kindergebed

Boven ons staat de zon
die mij zijn lieve licht schenkt;
In het licht geeft God aan mij
de edele levenskracht,
en de kracht van God
straalt overal,
in iedere steen,
in alle planten,
in dieren en in mensen;
en als ook
in mijn hart
de liefde wonen kan,
dan trekt Gods kracht
ook binnen in mijzelf;
die hoge goddelijke kracht,
die Christus aan de mensen
op aarde heeft geschonken.

 
Rudolf Steiner, Ilke 12 augustus 2011

(In een notitieboekje)
GA 40. pagina 264, Gedichten, spreuken, meditaties - uitgeverij Vrij Geestsleven


De geestelijke wereld, dáár kunnen wij de blikrichting vinden die ons de geestelijke wezens toont die daar werken waar mensen zich tot groepen aaneensluiten.

Wat in het verleden een conservatief programma was, of een liberaal programma, en wat tegenwoordig misschien een sociaaldemocratisch programma of een programma voor de boeren is, dat is allemaal kletskoek - het is allemaal abstract, zoals ook de partijprogramma’s voor vrouwenrechten of voor vegetariërs.

Veel wezenlijker is het dat men doorziet hoe geestelijke machten de loop der dingen op de wereld beïnvloeden en dat men bijvoorbeeld een antwoord kan geven op de vraag welke kracht in de geestelijke wereld de leiding heeft over de groep mensen die zich verenigt rond een programma voor vrouwenrechten enzovoort.

Het is in onze tijd nu eenmaal zo dat alles met een zekere ernst vanuit een geestelijk perspectief onderzocht moet worden. Alleen in het samennemen van de geestelijke met de zintuiglijke wereld kan datgene gevonden worden wat de mens in deze tijd van nood en beproeving werkelijk verder kan helpen.

 
Rudolf Steiner, 7 augustus 1920

GA 199. Geisteswissenschaft als erkenntnis der grundimpulse Sozialer Gestaltung (Vertaling uit: Over het voorgeboortelijke leven, Arie Boogert. Uitgeverij Christofoor)


We moeten er ons van bewust worden dat voor de antroposoof een soort regel geldt, dat de antroposoof zichzelf moet voorhouden: nu ik eenmaal door mijn karma antroposoof ben geworden, vraagt de impuls die mij tot de antroposofie heeft kunnen brengen van mij dat ik er op moet letten hoe in mijn ziel -meer of minder diep- de noodzaak opduikt om in het leven innerlijke initiatieven te vinden, om vanuit de kern van mijn eigen innerlijk iets te kunnen beginnen, iets te kunnen beoordelen, iets te kunnen beslissen.

Dat staat eigenlijk geschreven in het karma van iedere antroposoof: word een mens met initiatief, en ga na (wat er gebeurt) als je wegens lichamelijke of andersoortige hindernissen niet de kern van je wezen vindt waarin je initiatief huist, ga eens na hoe vreugde en leed bij jou eigenlijk van dit vinden of niet vinden van je persoonlijke initiatief afhankelijk zijn.

Dat zou altijd als het ware met gouden letters voor het innerlijk oog van de antroposoof moeten staan, dat er een initiatief in zijn karma besloten ligt en dat veel van wat hem in zijn leven overkomt afhangt van de mate waarin hij zich van dit initiatief bewust wil en kan worden.

 
Rudolf Steiner, Dornach 4 augustus 1924

GA 237. Esoterische Betrachtungen Karmischer Zusammenhänge. Dritter Band (Karmaonderzoek 4, uitgeverij Vrij Geestesleven)


De belangrijke bovenzinnelijke leerschool in het begin van de vijftiende eeuw, die je kunt karaktiseren met de woorden: in die school was Michäel zelf de grote leraar. En scharen van mensenzielen die zich in die tijd in het leven tussen de dood en een nieuwe geboorte bevonden, maar ook scharen van geestelijke wezens die er niet toe zijn voorbestemd zich op aarde te incarneren, maar die de eonen waarin wij leven doorbrengen in een etherische of een andere hogere levensvorm, al die wezens, dus menselijke, bovenmenselijke en ondermenselijk wezens hoorden in die tijd zogezegd tot de wijdere leerlingenkring van de Michaëlische macht.

(…) Tot aan het eind van het Alexander-tijdperk , tot zelfs nog geruime tijd daarna waren de mensen zich er altijd van bewust dat als iemand intelligent was, hij niet zelf die intelligentie voortbracht, maar dat die hem geschonken werd uit de geestelijke werelden. Dat is namelijk iets van de laatste tijd, dat iemand het verstandig zijn, het intelligent zijn, aan zichzelf toeschrijft. En dat komt doordat het beheer van de intelligentie uit de handen van Michaël in de handen van de mensen is overgegaan.

(…) Wanneer de intelligentie voortaan onder de mensen zal zijn, wanneer de intelligentie die de school van Michaël is ontvallen, zich voortaan op aarde zal bevinden, dan moeten de mensen in dit Michaël-tijdperk voelen, bespeuren dat ze haar daar moet redden, omdat de intelligentie niet mag worden aangetast door de zondigheid, omdat dit tijdperk van de intelligentie gebruikt moet worden om zich in zuivere intelligentie, vrij van illusie tot een spiritueel leven te verheffen.

Dat is de stemming die heerst aan de kant van Michaël tegenover die aan de kant van Ahriman.

 
Rudolf Steiner, Dornach 1 augustus 1924

GA 237. Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Dritter Band (Karmaonderzoek 4, uitgeverij Vrij Geestesleven)


toon meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

www.reneezeylmans.nl

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Prinsengracht 1055-b3

1017 JE Amsterdam

Postbus 15252
1001 MG Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl