menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


nieuw

Wat ons op aarde in het zonlicht tegemoet stroomt, zijn de bewoners van de zon, deze geestwezens zijn boven-fysiek, maar ze zijn op aarde waarneembaar. Het is onjuist dat het zonlicht alleen maar dat zou zijn, wat de natuurkundigen als zodanig aannemen: in het zonlicht openbaren zich de zonnewezens.

nieuw

De zonnewezens zijn waarneembaar, alleen neemt de mens deze zonnewezens waar in een gestalte, die hij niet kan duiden. Het licht van de sterren, het licht van de maan en ander licht dan dat van de zon, maan en sterren, al dit licht is waarneembaar, alleen wordt datgene wat daar als wezen achter staat niet goed geduid. Wij hebben dus te doen met een wereld, die waarneembaar, maar boven-fysiek is en die aan de fysiek-waarneembare grenst.

 
Rudolf Steiner, 14 november 1923

Die Ubersinliche Mensch Antroposofisch erfasst GA 23 (Den Haag), vertaling R.Z.


nieuw

Het materialistisch wereldbeeld hoeft niet waar te zijn, maar draagt wel een kern van waarheid in zich. Over die kern van waarheid kan men zeggen: wat het materialisme over de mens zegt, dat zal werkelijkheid worden wanneer het materialisme zegeviert. Het is aan ons mensen om het materialisme met een andere wereldbeschouwing te overwinnen.

Het is helaas niet zo eenvoudig dat we kunnen beweren dat de materialistische wereld- beschouwing onjuist is; het is namelijk zo dat het aan ons mensen is om het materialisme, niet in de vorm van een weerlegging in gedachten maar door daden te overwinnen.

 
Rudolf Steiner, 7 november 1915

Uit GA 254, vertaling JH


Dit alleen werkt genezend:
als in de spiegel van de mensenziel
de hele gemeenschap ontstaat
en als in de gemeenschap leeft
de kracht van ieder individue.

 
Rudolf Steiner, Dornach 5 november 1920

GA 263/1 Briefwechel, voor Edith Maryon (Gedichten, spreuken, meditaties. Uitgeverij Vrij Geestesleven)


Ahriman bootst óók de tekenen na die de komst van Christus hebben aangekondigd. Ahriman en Lucifer zullen zich Christus noemen.

Iedereen van de tegenmacht zal zich Christen noemen. Er zal grote verwarring en verwoesting heersen.

Door de verduistering van het spirituele op velerlei gebied, moeten wij nu de weg openen om het spirituele, innerlijk op te wekken.

Innerlijke wijsheid en het weten dat Christus in ons leeft als wij hem zoeken, want hij is bij ons, al de dagen tot aan de voleinding der wereld (Matth.28).

 
Rudolf Steiner, Bern 4 november 1919

GA 193. Der Innere aspekt des Sozialen Rätsels. Luziferische Vergangenheit und Ahrimanische Zukunft (Luciferisch verleden, Ahrimanische toekomst)


Er zal in het westen een werkelijke incarnatie zijn van Ahriman, voordat er ook maar een deel van het derde millennium zal zijn verlopen. Ahriman grijpt als weldoener in, op een ogenblik, dat de aarde in grote nood verkeert.

Ahriman bootst de heilsdaad van Christus na ! Het wordt voor hem pas mogelijk om te incarneren, als er een fysiek menselijk individu aanwezig is die voor hem geschikt is. De incarnatie in menselijke gestalte wordt nu al (1919) voorbereid in de geestelijke wereld, zodanig, dat zij de mensen in hoogste mate verleiden en in verzoeking brengen zal.

 
Rudolf Steiner, 1 november 1919

GA 191. Soziales verständnis aus Geistes­wissenschaftlicher Erkenntnis


toon meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Prinsengracht 1055-b

1017 JE Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl