menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


De mens heeft innerlijke trouw van node,
trouw aan de leiding van de geestelijke wezens.
Hij kan op deze trouw
zijn eeuwig zijn en wezen bouwen,
waardoor het eeuwig licht
het zintuig’lijk zijn
doorstromen en vervullen kan met kracht.

 
Rudolf Steiner, Dornach 12 april 1923

GA 40. Wahrspruchworte


Het zal ooit nog eens belangrijk worden voor het beschouwen van de mensheidsgeschiedenis dat de mensen die op aarde leven niet enkel tot aan hun dood gevolgd worden, maar ook bij hun werkzaamheid voorbij de dood, waar zij, indien zij op geestelijk gebied van betekenis zijn geweest, verder werken voor de zielen die dan naar de aarde gaan afdalen.

(…) het is van ongekend belang wat een mens doet, wanneer hij de resultaten van alles wat hij op aarde gedaan heeft omzet in iets geestelijks en meedeelt aan de zielen die na hem afdalen.

 
Rudolf Steiner, Dornach 12 april 1924

GA 236 Band 2. Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge (Karma 4, uitgeverij Zevenster)


Niemand in de wereld hoeft door het geestes­wetenschappelijk inzicht ook maar het geringste van zijn religieuze overtuigingen prijs te geven. Geesteswetenschap wordt veelal miskend, omdat ze in feite op heel andere gronden berust dan welke godsdienstige overtuiging ook. Ze is zuiver geestelijke wetenschap.

(…) Ten eerste, doordat ze voor iedere menselijke ziel begrijpelijk is, doordat ze de dingen beschouwt, waarnaar elk menselijk hart ieder ogenblik van de dag eigenlijk zou moeten vragen.

(…) Vele duizenden malen heeft de mens het nodig als troost, wat de geesteswetenschap hem als troost te zeggen heeft en nodig als hoop en vertrouwen voor dit leven en voor de toekomst, wat de geesteswetenschap hem daaromtrent heeft te geven.

 
Rudolf Steiner, Rome 11 april 2011

GA 118. Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der Ätherischen Welt (De wederkomst van Christus in de etherische wereld, uitgeverij Zevenster)


Mysteriespreuken

(…) Hoogtepunt van de zomer
Ontvang het licht.

Keerpunt van de herfst
Zie om je heen.

Dieptepunt van de winter
Hoed je voor het boze.

Keerpunt van de lente
Doorgrond jezelf.

 
Rudolf Steiner, 8 april 1923

GA 40. Wahrspruchworte (Gedichten, spreuken, meditaties)


De wereld moreel ervaren: de natuurgeesten beleven achter al het fysieke.

(…) We richten onze blik, omhoog kijkend vanaf de aarde, op de uitgestrektheid van de wereld-ruimte, van waaruit ons het blauw van de hemel tegemoet komt op een dag dat er geen wolk aan het blauw aan de hemel onderbreekt.

(…) Het komt in eerste instantie aan op de indruk die dit blauwe uitspansel van de hemel op ons maakt.

Zo aan het blauw van de hemel overgeven, dat wij alle uiterlijke indrukken, alle herinneringen, alle zorgen van het leven, alle bekommernissen voor een ogenblik kunnen vergeten en dat we ons volledig overgeven aan enkel en alleen maar de indruk van de blauwe hemel.

(…) Dan komt er een moment waarop we geen blauw meer zien, waarop het blauw ophoudt om voor ons blauw te zijn, aandacht geven aan onze eigen ziel, dan zullen we in onze ziel een heel bepaalde stemming opmerken: het blauw verdwijnt als het ware en er opent zich voor ons een oneindigheid.

En in deze oneindigheid wil een heel bepaalde stemming van onze ziel, een heel bepaald gevoel, een heel bepaalde gewaarwording van onze ziel uitvloeien; in de leegte die ontstaat, waar eerder het blauw was. En willen we deze gewaarwording van de ziel, wat daar naar buiten wil in al die oneindige verten benoemen, dan hebben we daar slechts één woord: onze ziel voelt ’vroom’, vroom tegenover een oneindigheid, vroom in overgave.

(…) Moreel, zo is de indruk van het blauwe hemelgewelf geworden. Het zich weids uitstrekkende blauw heeft een moreel gevoel in onze ziel opgeroepen. Terwijl het als blauw verdwenen is, is in onze ziel een moreel gevoel ten opzichte van de uiterlijke wereld tot leven gekomen.

 
Rudolf Steiner, Helsinki 3 april 1912

GA 136. Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen. (Leven met engelen en natuurgeesten, uitgeverij Pentagon)


toon meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Prinsengracht 1055-b

1017 JE Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl