menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Gens en huichelarij vinden plaats in de ziel en in het Ik. Men kan vanuit een materialistisch standpunt geloven, dat leugens zich alleen in het innerlijk afspelen. Maar de occulte waarnemer weet dat er daardoor in het fysieke lichaam, tot in de structuur, veranderingen optreden. Zulke veranderingen vinden ook plaats door de talrijke conventionele leugens die in de wereld leven. Overzien we nu de werkelijkheid van de materie; we weten hoe ons leven doorspekt is met allerlei onwaarachtigheden. Als de mensen iets zeggen wat ze niet zo menen, is het daarmee als met een afdruk van een stempel in het zegellak. Deze afdruk blijft. Alle huichelarij, onwaarheid, laster, blijft als een afdruk in het fysieke lichaam achter. Als de mens s nachts zijn fysiek- en etherlichaam verlaat, kan men zulke afdrukken waarnemen. Nu komen de wezens uit hogere werelden en vinden deze. Dat is niet verenigbaar met de hogere wereld. Daardoor ontstaat iets nieuws, er wordt iets heel nieuws voortgebracht. Nu worden door het fysieke lichaam wezens afgesnoerd van de hogere wezens, die dan een zelfstandig bestaan leiden tussen de ons omgevende rijken. Men noemt ze in de occulte wetenschap fantomen. Het zijn wezens met fysieke wetmatigheid. Ze dwarrelen rond in de ruimte. Ze houden de menselijke ontwikkeling tegen. Ze maken hetgeen er in de wereld leeft, slechter dan wanneer ze er niet geweest waren. Deze fantomen zijn wezens die de mens voortbrengt door middel van leugens, huichelarij enz. Een toekomstige mensheid moet weten, wat ze bewerkstelligt door leugens, huichelarij en laster.

 
Rudolf Steiner, Keulen 9 juni 1908

GA98; Pinksteren als gezamenlijk streven van de zielen en het werken aan de vergeestelijking van de wereld. Vertaling uit: Pinksteren, het feest van de vrije individualiteit. Uitgeverij Pentagon, ISBN 9789490455903.


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl