menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


De vrijekleuterklas 

Loïs Eijgenraam

Spel en spelen, nabootsing, gewoonte vorming, gemengde groepen, eerbied, ambachten, jaarfeesten, herhaling, sprookjes, natuurlijke materialen, de overgang naar klas 1, seizoenentafel…

De vrijescholen groeien in Nederland. Het aantal kleuterklassen neemt toe. Dit boek wil voorzien in een behoefte van ouders en andere belangstellenden aan achtergrondinformatie over vrijekleuterklassen. Er wordt beschreven hoe een dag, week en een jaar in een kleuterklas eruit kunnen zien. Waarom spel het uitgangspunt van het vrijeschool- kleuteronderwijs is en of de kleuters daar genoeg van leren, ook volgens de eisen/verwachtingen van de overheid.

Er wordt stilgestaan bij de betekenis van onder andere: nabootsing, herhaling, eerbied, euritmie, ‘de wereld is goed’, ‘worden wie je bent’, gewoontevorming, sprookjes vertellen , spelen met natuurlijke materialen en de rol van de opvoeder.

1e druk | paperback | 142 x 200 | 96 blz | € 12,50

3 augustus 2016

ISBN: 9789060387689

Uitgeverij Christofoor


meer nieuwe boeken