menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Drie-eenheid en karma 

Leven met het Christus-licht

Margarete van den Brink

mvdbrink

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn drie afzonderlijke wezens, en toch ook weer één. Hoe is dat te begrijpen?

Met die vraag heeft Margarete van den Brink zich lang en intensief bezig gehouden. Vanuit het esoterisch christendom beschrijft zij hoe de drie aspecten van Drie-eenheid voor de mens beleefbaar kunnen worden.

Dit boekje biedt stof om zoekend, voelend en overwegend dichter tot de Drie-eenheid te komen.

Paperback, 11 pagina's € 14,50

13 januari 2015

ISBN: 9789073310933

Nearchus CV / Adventum


meer nieuwe boeken