menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Mensenwijding en Wederkomst 

Peter Selg

De twee publicaties die hier in een Nederlandse vertaling zijn samengebracht zijn ontstaan uit een reeks voordrachten, die Peter Selg gaf aan studenten van de priesteropleidingen van de Christengemeenschap in Hamburg, Spring Valley en Stuttgart.

In het eerste deel met de titel 'Mensenwijdingsdienst' wordt de complexe en vaak misverstane betrekking van Rudolf Steiner tot de Christengemeenschap besproken. Tevens komt de intieme relatie van Rudolf Steiner met de priesterkring - die anders is dan met andere beroepsgroepen in de antroposofische beweging - ter sprake.

In het tweede deel met de titel 'Wederkomst' wordt de stichting van de Christengemeenschap in de context van de wederkomst van Christus geplaatst en wordt deze stichting verlevendigd door getuigenissen van priesters van het eerste uur.

Peter Selg (geboren 1963) is arts voor kinder- en jeugdpsychiatrie en psychotherapie. Hij leidt het Ita Wegman-instituut voor antroposofisch fundamenteel onderzoek in Arlesheim, Zwitserland.Tevens is hij docent aan de universiteit Witten-Herdecke en de Alanus Hogeschool in Alfter. Hij maakt deel uit van het bestuur van de internationale antroposofische vereniging.

€ 25.00

10 maart 2022

ISBN: 9789082465167

Uitgeverij Aan de Tijd


meer nieuwe boeken