menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Sociale driegeleding 

Wat, hoe & waarom

John Hogervorst

Sociale driegeleding behelst het vormgeven van de samenleving op basis van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze idealen zouden elk in een eigen werkingssfeer, naast elkaar, tot hun volle betekenis kunnen uitgroeien.

Daarmee worden de voorwaarden geschapen die de mens in staat stellen zich in vrijheid te ontwikkelen, in gelijkwaardigheid democratisch mee te bestemmen, in broederschap samen te werken, en te delen, in de economie.

Deze uitgave bevat 62 merendeels eerder verschenen artikelen waarin de sociale driegeleding vanuit een veelheid aan gezichtspunten wordt belicht of die illustreren hoe allerlei actuele maatschappelijke vraagstukken vanuit het perspectief van de sociale driegeleding begrepen kunnen worden.

Paperback, 243 p, € 15,00

18 januari 2018

ISBN: 978-94-92326-19-5

Nearchus CV


meer nieuwe boeken