menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Christendom 

De wereldreligies - Veelvoud en samenklank

Albert Schmelzer en Angelika Schmitt

Twee jaar geleden verscheen in Duitsland de zevendelige reeks Die Weltreligionen - Vielfalt und Zusammenklang van Albert Schmelzer en Angelika Schmitt. Met deze boeken beogen de auteurs te ontdekken welk potentieel er in de wereldreligies verborgen zit. Daarbij gaan ze actief op zoek naar een basis voor een globale ethiek van geweldloosheid, gerechtigheid, menselijke waardigheid en duurzaamheid en proberen ze een interreligieuze dialoog tot stand te brengen op basis van belangstelling en tolerantie.

De boeken zijn geschreven met een pedagogische doelstelling. In alle klasgroepen tref je een veelvoud van religieuze en culturele achtergronden aan, zodat het voor leraren noodzakelijk is om hierover geïnformeerd te zijn. Veel leraren zijn echter opgegroeid en opgeleid in een tijd waarin al het religieuze uit de onderwijswereld werd uitgebannen – zij vinden in deze boeken toegankelijk vertelde historische en actuele informatie over de behandelde religies.

De wereldreligies zijn natuurlijk ook leerstof voor de bovenbouwklassen (in het vak cultuurbeschouwing). Ook voor deze lessen vormen deze boeken een ideale basis, zowel voor leraren als voor lectuur door leerlingen.

Het zal wellicht onmogelijk zijn om de zeven delen allemaal te vertalen naar het Nederlands, maar we zijn alvast heel blij dat we het deel ‘christendom’ kunnen aanbieden. In dit boek vind je een korte biografie van Jezus, een aantal fragmenten en verhalen uit het Nieuw Testament, een overzicht van de geschiedenis van het christendom en de verschillende kerken en tot slot twee uitgewerkte biografieën (Martin Luther King en moeder Teresa) van mensen die heel hun leven en hun werk in het teken van hun christen zijn hebben geplaatst.

€ 18,00

8 september 2023

ISBN: 9789077611449

Via Libra


meer nieuwe boeken