menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Het zal nog slechts enkele decennia duren, dan zullen de mensen, in het bijzonder de jongere mensen, ervaren –nu al bereidt het zich overal voor- : iemand komt hier of daar naartoe, hij beleeft het een en ander. Als hij door zich in de antroposofie te verdiepen werkelijk zijn blik gescherpt zou hebben, zou hij merken dat er plotseling om hem heen iemand is, dat er iemand komt om te helpen, om hem op iets attent te maken, dat Christus hem tegemoet treedt, terwijl hijzelf meent dat het een gewone, aardse persoon is.

Maar doordat diegene direct weer verdwijnt, zal hij begrijpen dat het een bovenzinnelijk wezen moet zijn. Menigeen zal het volgende ervaren: hij zit stil en teneergeslagen in zijn kamer, het leed drukt zwaar op hem, hij ziet echt geen uitweg meer, dan gaat de deur open: de etherische Christus verschijnt en spreekt troostende woorden tot hem.

Een levende trooster zal Christus voor de mensen worden! Al lijkt het ook vandaag de dag nog grotesk, toch is het wáár dat soms als mensen bijeenzijn en zich geen raad weten, en ook als grotere groepen mensen samenzijn en wachten, dat zij dan de etherische Christus zullen zien! Hij zal zelf aanwezig zijn, zal beraadslagen, zal ook tijdens vergaderingen zijn woord laten klinken.

Zulke tijden gaan wij zeker tegemoet. Dat is het, wat als een positief, opbouwend element in de mensheidsontwikkeling zal ingrijpen.

 
Rudolf Steiner, Bazel 1 oktober 1911

GA 130. Das Esoterisch Christentum und die geistige Führung der Menscheit. (Nederlandse vertaling uit: Over de wederkomst van Christus. Hans W. Schroeder Uitgeverij Christofoor)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl