menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Als de op aarde achtergeblevene zich heldere en sterke geestelijke denkbeelden vormt over de gestorvene, dan kan deze, wanneer hij op de achtergeblevene neerziet, het zielenleven in de tegenwoordige tijd volgen, omdat die beelden van de aardse zielen in de Akasha-kroniek opgenomen worden.

Hiermee raken we een punt dat ons laat zien hoe de antroposofie de kloof kan en zal dichten tussen de zogenaamde levenden en zogenaamde doden. En nu al, in 1913, kunnen we zien hoe mensen die begrip voor het geestelijk leven hebben een grote zegen voor de overledene(n) kunnen zijn. Als we hen in gedachten de spreuken van de geestes­wetenschap voorlezen, hetzij hoorbaar, hetzij in stilte, de ideeën en begrippen in ons opnemen en dan terzelfder tijd voelen dat een of meer dierbare overledenen letterlijk voor ons zitten terwijl wij lezen, dan wordt dat lezen –omdat deze gedachten in de Akasha-kroniek ingeschreven worden– iets zeer reeëls voor die persoon op aarde. En dit voorlezen kan voor de overgegane van groot nut zijn, ook voor hen die niets van de hogere werelden wilden weten toen ze nog op aarde waren.

Nu zou u kunnen vragen: wat heeft het voorlezen nu nog voor nut, nu de gestorvenen toch in de geestelijke wereld leven? Heel veel mensen denken dat men alleen maar door de poort van de dood hoeft te gaan om dan ineens alles te ervaren wat op aarde alleen met grote moeite via de geesteswetenschap bereikt kan worden. Zij geloven ook dat iemand ’alleen maar’ dood hoeft te gaan om postmortaal al het occulte te kunnen begrijpen, omdat hij nu toch in de geestelijke wereld is; maar dat is niet zo.

(…) Ze zien wezens en feiten van hogere geestelijke wezens, maar zij kunen zich geen begrippen of ideeën daarover vormen. De aardse mensen moeten voor hen zulke begrippen in de Akasha kroniek ’schrijven’. Dan kunnen zij het ’lezen’.

 
Rudolf Steiner, London 1 mei 1913

GA 152. Vorstufen zum Mysterium von Golgotha. (Wat aan het Mysterie van Golgotha voorafging, uitgeverij Zevenster)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl