menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Het wezenlijke is niet wat Christus heeft geleerd, maar wat Christus heeft gegeven: zijn lichaam. Want nooit eerder was met een mens die stierf datgene in de aardeontwikkeling verschenen wat uit het graf van Golgotha is opgestaan. Nooit sinds het begin van de menselijke ontwikkeling op aarde was door een mens die door de dood was gegaan, op aarde werkelijkheid geworden wat werkelijkheid werd met het opgestane lichaam van Christus Jezus.

(…) Zijn opstanding is de geboorte van een nieuw bestanddeel van de menselijke natuur: een onvergankelijk lichaam.

(…) De mens daalt steeds dieper af. En op het tijdstip dat de menselijke ontwikkeling het punt van de crisis had bereikt, incarneerde het Christuswezen zich in het vleselijk lichaam van een mens. Dat is niet minder dan het grootste offer dat door het Christuswezen voor de ontwikkeling van de aarde kon worden gebracht.

 
Rudolf Steiner, Karlsruhe 11 oktober 1911

GA 131. Von Jesus zu Christus. Nederl (Wegen naar Christus, uitgeverij Vrij Geestesleven)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl