menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Niemand in de wereld hoeft door het geestes­wetenschappelijk inzicht ook maar het geringste van zijn religieuze overtuigingen prijs te geven. Geesteswetenschap wordt veelal miskend, omdat ze in feite op heel andere gronden berust dan welke godsdienstige overtuiging ook. Ze is zuiver geestelijke wetenschap.

(…) Ten eerste, doordat ze voor iedere menselijke ziel begrijpelijk is, doordat ze de dingen beschouwt, waarnaar elk menselijk hart ieder ogenblik van de dag eigenlijk zou moeten vragen.

(…) Vele duizenden malen heeft de mens het nodig als troost, wat de geesteswetenschap hem als troost te zeggen heeft en nodig als hoop en vertrouwen voor dit leven en voor de toekomst, wat de geesteswetenschap hem daaromtrent heeft te geven.

 
Rudolf Steiner, Rome 11 april 2011

GA 118. Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der Ätherischen Welt (De wederkomst van Christus in de etherische wereld, uitgeverij Zevenster)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl