menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Zo kunnen, bijvoorbeeld, in onze tijd waarin schranderheid geen zeldzaam verschijnsel is, mensen in een klein of in een groot college samenkomen om uit te denken wat de beste pedagogische maatregelen zijn.

En ze zullen dan - ik zeg dat geheel zonder ironie - wanneer ze zo bij elkaar komen en van allerlei uitdenken over hoe er opgevoed moet worden, en wat er allemaal in het leerplan van deze of gene klas moet komen te staan, heel veel uitmuntende dingen uitdenken.

Ik ben ervan overtuigd dat mensen, wanneer ze alleen maar een beetje slim zijn, en dat zijn tegenwoordig de meeste mensen, ideale programma’s tot stand kunnen brengen. (...) Ik opper geen enkele bedenking tegen deze programma’s. Ik ben ervan overtuigd, dat niemand, die kritiek op deze programma’s uitoefent, in de grond van de zaak betere programma’s zou maken. Daar gaat het nu niet om.

Want wat wij zo uit-denken, kunnen wij aan de werkelijkheid opdringen maar die werkelijkheid wordt dan niet zo, dat daar mensen in kunnen leven. Maar dat is nu juist waar het op aan komt!

 
Rudolf Steiner, 11 juni 1922


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl