menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Als het de mens lukt zichzelf te begrijpen in zijn bovenzinnelijke natuur als een bezield spiritueel wezen, dan zal hij ertoe komen ook het recht te vinden dat hem tot gelijke onder zijns gelijken maakt. Dan zal hij de wetenschap verdiepen want uit datgene wat ik u vandaag heb aangeduid, kunnen geneeskunst, rechtswetenschap, opvoedkunst uit de ware bron ontspringen.

De wetenschap zal dan niet meer datgene verspreiden wat, zoals tot dusver het geval is, tot de mechanisering van de geest voert of tot ongelijkheid. Nee - wat de geest langs geestelijke wegen zoekt zal tot volledige geestelijke vrijheid van de mens voeren en tot menselijke gelijkheid.

Wanneer de mens die zich als spiritueel wezen ervaart de andere mens met liefde tegemoet treedt, wanneer mensen zich bewust als spirituele wezens tot elkaar verhouden, dan zal de menselijke aard vervuld zijn van de bevrijde geest en van de ware, bezielde broederlijkheid die alle mensen omvat.

 
Rudolf Steiner, 11 juli 1919

GA 330. Neugestaltung des sozialen Organismus (Vert. J.H.)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl