menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


De woorden doorklinken het luchtruim, we zouden anders de woorden niet horen. In het luchtruim zijn de gestalten van de woorden die wij uitspreken. Als de lucht, terwijl ik spreek, plotseling zou kunnen verstarren, dan zouden de in de lucht zwevende golven als vaste, verstarde lichamen naar beneden vallen. Alles om ons heen is verdicht woord van God.

De Mysterieleraar noemde de wereld om ons heen een bevroren woord van God, een bevroren logos. ”In het begin was het woord, en het woord was bij God”. Het was nog in Zijn innerlijk. Het was zelf God. Daarna vervulde het de ruimte en verstarde. Deze logos is nu overal aanwezig. Overal om ons heen hebben we de ’Kristallen van de Logos’…

We moeten ons geheel inleven om zo diep in de wereld binnen te dringen dat we beseffen dat de Logos in de wereld leeft.

 
Rudolf Steiner, 12 februari 1906

GA 97. Das Christliche Mysterium


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl