menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Bij de mensen die ten gevolge van aardbevingen of vulkanische erupties stierven, kun je in de loop van hun volgende incarnaties heel andere eigenschappen waarnemen. Zij brengen bij hun geboorte grote spirituele begaafdheden mee, want ze zijn door hun dood in verbinding getreden met een element dat hun het ware gezicht van de dingen èn het illusionaire van een zuiver materieel leven heeft laten zien.

Er is ook een verband waargenomen tussen bepaalde geboorten en de aardbevings- en vulkaanrampen. In tijden van rampen incarneren zich graag materialistische zielen, die zich sympathisch aangetrokken voelen door de vulkanisch fenomenen zoals door de krampachtige bewegingen van de kwaadwillige aardeziel.

En op hun beurt kunnen deze geboorten nieuwe rampen teweegbrengen. Want omgekeerd hebben de kwade zielen een prikkelende invloed op het aarde-vuur. De evolutie van onze planeet is nauw verbonden met de ontwikkeling van de menselijke krachten en van de beschavingen.

 
Rudolf Steiner, Parijs 12 juni 1906

GA 94. Kosmogonie (Kosmogonie – De evolutie van mens en heelal)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl