menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


In het leven
leert de ziel te denken;
zij denkt dan de wezens,
die scheppen wat zij ziet.
Maar voelt zij zich rustig,
gesterkt in zichzelf,
dan leert zij zichzelf
beslist niet alleen
door denken kennen;
dan weet zij zichzelf
in het heelal –
door goden gedacht.

 
Rudolf Steiner, Berlijn 13 januari 1914

GA 40 (blz. 92) Nederlands: Gedichten, Spreuken, meditaties. In deze tijd voltooide Rudolf Steiner de definitieve versie van Die Rätsel der Philosophie (GA 18), dat de ontwikkeling schetst van het filosofische denken vanaf de Griekse tijd tot aan het begin van de twintigste eeuw.


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl