menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


nieuw

Wat ons op aarde in het zonlicht tegemoet stroomt, zijn de bewoners van de zon, deze geestwezens zijn boven-fysiek, maar ze zijn op aarde waarneembaar. Het is onjuist dat het zonlicht alleen maar dat zou zijn, wat de natuurkundigen als zodanig aannemen: in het zonlicht openbaren zich de zonnewezens.

nieuw

De zonnewezens zijn waarneembaar, alleen neemt de mens deze zonnewezens waar in een gestalte, die hij niet kan duiden. Het licht van de sterren, het licht van de maan en ander licht dan dat van de zon, maan en sterren, al dit licht is waarneembaar, alleen wordt datgene wat daar als wezen achter staat niet goed geduid. Wij hebben dus te doen met een wereld, die waarneembaar, maar boven-fysiek is en die aan de fysiek-waarneembare grenst.

 
Rudolf Steiner, 14 november 1923

Die Ubersinliche Mensch Antroposofisch erfasst GA 23 (Den Haag), vertaling R.Z.


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl