menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


De antroposoof moet voelen dat we een deel van het geheel zijn, dat we voor alles wat er is, medeverantwoordelijk zijn. Wie niet in staat is om te voelen dat hij er medeschuldig aan is wanneer morgen iemand steelt, die is ook niet in staat om te weten hoe hij met het geheel samenhangt; hij is niet in staat om de wortel van het kwaad te zoeken.

(…) De gedachte dat we niet veel beter kunnen zijn dan een ander moet ons volledig vervullen.

(…) U moet zichzelf afwennen om wanneer u op uw handelingen terugkijkt, daarbij egoïstische berouwvolle gedachten te hebben. Wat u zich herinnert, moet er voor u alleen maar zijn opdat u daardoor leert de dingen beter te doen. We moeten van het verleden leren en het geheugen ervoor gebruiken, dat onze ziel bekwamer wordt. Wanneer we ons geheugen zo inrichten dat we niet op een willekeurige manier terugkijken, maar ook ten opzichte van het schijnbaar zeer onbeduidende zo terugkijken dat het voor ons een leerschool wordt, dan versterken we onze innerlijke ruggengraat.

(…) Bij degene die structuur aanbrengt in zijn herinneringsvermogen, die ’s avonds van de nevelige structuren regelmatige stralenpatronen maakt, vooral in de bovenste delen, die uitgaan van hart en hoofd, bij hem zal blijken dat de mens van binnen naar buiten leeft.

Wanneer de mens zover is, kan hem niets meer deren. In zijn aanwezigheid kunnen we hem gedachten toesturen van de kwalijkste aard, maar ze gaan terug, of ze hem niet beroerd hadden. Hij heeft in het meditatieve werk een geestelijk omhulsel om zich heen gevormd.

 
Rudolf Steiner, Berlijn 15 februari 1904

GA 266/1 Aus den Inhalten der esoterischen Stunden (Esoterische scholing)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl