menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Wij merken tegenwoordig dat mediums, ook al lijken ze eerst geschikt om iets geestelijks door te geven, aan invloeden blootstaan die moreel zeer bedenkelijk zijn. Omdat er bij mediums een zekere discrepantie optreedt tussen wat ze openbaren en wat ze zijn, kunnen ze uiteindelijk vaak niet meer de waarheid van de leugen onderscheiden, en dat kan zich uitstrekken tot een gebied waarbij moraliteit en immoraliteit niet meer uit elkaar gehouden worden.

Een mens wordt medium, doordat door krachten van buitenaf het ik en het astrale lichaam uit het fysieke en het etherische lichaam worden getrokken. Maar op het moment dat bij het medium het ik en het astrale lichaam uit het fysieke en etherische lichaam getrokken zijn, zit er ook al een andere macht in de ik en astrale lichaam. Al naar gelang de initiator die zoiets bewerkt, goede of slechte bedoelingen heeft, kan deze macht goed of kwaad zijn.

Als het medium weer terugkomt in het fysieke lichaam, wat gebeurt er dan? Kijk, de logica die je in de fysieke wereld hebt om in de fysieke wereld leugen en waarheid te kunnen onderscheiden, die kun je in de geestelijke wereld niet hanteren. Het is absoluut een misvatting om te denken dat je de begrippen van leugen en waarheid die je in de fysieke wereld terecht nodig hebt, ook in de geestelijke wereld kunt toepassen.

In de geestelijke wereld is er niets wat je op zo’n manier zou moeten onderscheiden. Daar zijn wezens die goed zijn en wezens die slecht zijn. Je moet ze uit jezelf herkennen, want ze zeggen je niet welk soort ze zijn. Maar ook de slechten zijn op hun manier waar. Natuurlijk is dat moeilijk te begrijpen, zoals trouwens alles moeilijk te begrijpen is wat ons bij het betreden van de geestelijke wereld tegemoetkomt.

En zo is in werkelijkheid niets van de logica die we hier in de fysieke wereld enorm nodig hebben, in de geestelijke wereld bruikbaar.

Daarom moet de ware geïniteerde een bepaalde zielengesteldheid hebben om te schouwen in de geestelijke wereld. Hij moet er zich volledig verantwoordelijk voor voelen dat hij op het ogenblik dat hij weer in de fysieke wereld terugkeert met fysieke begrippen moet werken.

Dat kan het medium niet omdat het niet bewust de geestelijke wereld binnengaat. Als het weer terugkomt nemen het ik en het astrale lichaam weer bezit van het fysieke en etherische lichaam met een denkrichting die wel juist is voor de geestelijke wereld, maar die het hele morele voelen en beleven dat voor de fysieke wereld geldt, corrumpeert. Daarom is het medium gecorrumpeerd ten aanzien van waarheid en leugen, en dat werkt dan overal in door.

 
Rudolf Steiner, 15 september 1924

GA 346. Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken Apokalypse und Priesterwirken (Apocalypse en priesterschap, uitgeverij Vrij Geestesleven)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl