menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Zeker, het aardse verdriet, beste vrienden, wordt door de geestelijke beschouwing in eerste instantie niet minder. Het moet ook echt worden doorgemaakt. Want alleen onder die voorwaarde kan het ook weer worden geheeld. Hadden we het in de fysieke wereld niet beleefd, dan kan het ook niet worden geheeld.

Maar hoeveel leed de fysieke wereld ons ook berokkent, er zijn ook momenten waarop we ons op het standpunt van de geest kunnen stellen. En dan zullen we veel wat vanuit een lager standpunt pijnlijk voor ons moet zijn, kunnen zien als een tribuut dat gebracht moet worden aan de hogere geestelijke werelden met al hun wijsheid.

De verzoening van veel leed moet nu eenmaal met inspanning verkregen worden, en daarvoor moet het leed eerst worden doorgemaakt. Besparen kan ons de geestwetenschap het leed zeker niet, maar ze kan ons leren het leed op het altaar van het leven te leggen en het evenwicht te zoeken.

Ze kan ons leren de wijsheid van de wereld in te zien, ondanks al het leed dat zij om hogere doelen te bereiken moet veroorzaken. Dat kan geesteswetenschap ons als een belangrijke leeftocht voor het gehele menselijke bestaan meegeven.

 
Rudolf Steiner, 16 november 1915

GA 157a Schicksalsbildung und Leben nach dem Tode (De wereld van de gestorvenen)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl