menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Geesteswetenschappelijk beschouwd levert alles wat uit liefde geschiedt, geen loon op. De enige handelingen waarvan wij in de toekomst geen enkel profijt hebben, zijn die wij uit echte, oprechte liefde doen.

(..) Dat is de reden, waarom er zo weinig liefde in de wereld is. De mensen voelen instinctief, dat zij van de daden van liefde voor de toekomst geen enkel profijt hebben voor hun ik.

(…)De geestwetenschap zegt: De liefde is voor de wereld, wat de zon voor het leven van de natuur is. De liefde is de morele zon van de wereld.

(…) Geestwetenschap en echte liefdedaden moeten een zijn.

(…) Als wij liefde uitdragen, liefde koesteren, dan stromen er krachten van kiemend leven, scheppende krachten uit in de wereld.

(…) En wat wij ooit aan liefde kunnen opbrengen, is schulden betalen voor ons bestaan.

(…) Wij moeten onze liefdedaden achterlaten in de wereld, maar daar staan zij ingeschreven in het spirituele wereldgebeuren. Wij maken ons niet volmaakter door onze liefdedaden, alleen door andere daden, maar de wereld wordt rijker door onze liefdedaden Want liefde is het scheppende in deze wereld.

(…) Niet de almacht is de meest omvattende eigenschap van de godheid, niet de alwijsheid, maar de liefde. God is een en al liefde, is reine liefde, is als het ware uit de substantie van de liefde geboren . God heeft de liefde behouden, de macht en de wijsheid echter heeft hij gedeeld met Lucifer en Ahriman. De wijsheid heeft hij gedeeld met Lucifer en de macht met Ahriman, opdat de mens vrij kan zijn, opdat de mens onder invloed van de wijsheid verder kan ontwikkelen.

 
Rudolf Steiner, Zürich 17 december 1912

GA. 143 Erfahrungen des Übersinnlichen. Die Wege der Seele zu Christus. (De liefde en haar betekenis in de wereld)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl