menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Angst en vrees remmen onze ontwikkeling; door de golven van angst en vrees wijzen wij af, wat vanuit de toekomst in onze ziel wil binnenkomen. Maar als wij er in gelijkmoedigheid naar toe leven, benaderen wij het met bevruchtende verwachting, zodat het in ons binnen kan komen. Daarom is de berusting, die ons schijnbaar klein maakt, een sterke kracht die ons de toekomst tegemoet draagt, zodat de toekomst de inhoud van de ziel verrijkt en onze ontwikkeling telkens op een hogere trap brengt.

(…) In haar ideale vorm zou deze berusting die zielestemming zijn die altijd bij zichzelf zou kunnen zeggen:

”Ik moet met wortel en al in de ziel de angst uitroeien voor datgene wat mij uit de toekomst tegemoet komt. Wat er ook komt, wat mij ook het volgende uur, de volgende ochtend mag brengen, door geen vrees of angst kan ik er iets aan veranderen. In volmaakte innerlijke zielerust, als een kalme zee, wacht ik het af. Wat er ook komen zal, het komt mij toe, door de wijsheidsvolle leidende machten der wereld. Ik heb tot taak, ieder ogenblik het goede te doen en al het andere aan de toekomst over te laten. In het vertrouwen in de altijd aanwezige hulp van de geestelijke wereld, die tot uitdrukking wordt gebracht door mijn beschermengel.”

(…) Deze gebedsstemming die zich richt tot de toekomst en haar van wijsheid doordrongen loop van de gebeurtenissen. Overgave aan wat men goddelijke wijsheid in de gebeurtenissen noemt; telkens weer de gedachte, het gevoel, de impulsen van het innerlijke leven in zichzelf opwekken, dat datgene wat komen zal, moet gebeuren, en dat het, in welke richting dan ook, ten goede zal moeten werken: het oproepen van deze stemming in de ziel en het uitdrukking geven aan die stemming in woorden, gevoelens, in gedachten, dat is de stemming van het gebed in berusting.

 
Rudolf Steiner, Berlijn 17 februari 1910

GA 58. Das Wesen des Gebetes in Pfade der Seelenerlebnisse. (De kracht van het gebed)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl