menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Er zijn nu eenmaal werkelijk redenen die voor bepaalde geheime genootschappen aanleiding zijn de diepe geheimen niet aan de wereld mee te delen, omdat ze daardoor een zekere macht kunnen uitoefenen.

(...) We hoeven ons dan niet te verbazen dat de behoeders van bepaalde geheimen, die deze niet openbaar maken maar willen behoeden om hun macht te kunnen ontplooien, een haat koesteren tegen de minste of geringste aanzetten om bepaalde geheimen te onthullen. Hier ziet U iets van de diepere oorzaken waarom er zo’n vreselijke haat in de wereld opkomt tegen de dingen die de geesteswetenschap uit een innerlijk plichtsgevoel in de tegenwoordige tijd voor de mensheid brengt.

(...) Maar de geesteswetenschap is in de huidige tijd een belangrijke zaak. Alleen diegene die de geesteswetenschap als belangrijk beschouwt, ziet haar met de volle ernst die zij verdient.

 
Rudolf Steiner, 18 december 1920

GA. 202. Die Brücke zwisschen der Weltgeistigkeit und dem Physischen des Menschen (De brug tussen lichaam en Geest)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl