menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Drieduizend jaar na het begin van het donkere tijdperk ontstond de nieuwe mogelijkheid voor de verbinding van de mens met de geestelijke wereld. Deze mogelijkheid bestond daarin, dat de mens met zijn ik de vereniging met de geestelijke wereld kon bereiken, d.w.z. dat hij de mogelijkheid had, deze geestelijke wereld waar te nemen, ondanks het feit, dat de menselijke waarneming beperkt was tot de zintuigen. Deze mogelijkheid ontstond door de belichaming van Christus.

(…) Alleen bij Christus zien we, dat zijn goddelijk-geestelijk wezen in directe verbinding met een fysiek lichaam staat, d.w.z. het ik van Jezus verlaat zijn fysieke, etherische en astrale omhulling en Christus belichaamt zich (bij de doop) hierin als ik, zodat het ik van elk mens verbinding met Christus kan hebben.

(…) Het Christusgebeuren kan met het intellect, met het fysieke verstand begrepen worden. God moest op het fysieke vlak neerdalen, omdat de kwaliteit van de menselijke waarneming zich niet meer kon verheffen boven de wereld van de fysieke zintuigen. Vandaar de grote profetie van Johannes de Doper in het Evangelie, dat de toestand van de ziel veranderd moest worden, opdat het rijk der hemelen nader tot ons zou kunnen komen.

(..) We leven in de belangrijke tijd van het einde van het Kali Yuga. Sedert 1899 is het duistere tijdperk, dat 3101 voor Christus begon, reeds afgelopen en sedert dit tijdstip beginnen zekere kwaliteiten zich langzaam te ontwikkelen, die door de natuurwetenschap nog niet erkend zijn. In onze 20ste eeuw zullen langzamerhand in een deel van de mensheid nieuwe menselijke zielen-kwaliteiten zich ontwikkelen.

(…) Men moet wijzer worden door de waarheid, maar men moet ook steeds moediger over haar spreken, als over een geestelijk bloed, waarvan we ons gevoel en onze wil willen laten doordringen.

 
Rudolf Steiner, Palermo 18 april 1920

GA 118. Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt. (De Wederkomst van Christus in de etherische wereld, uitgevrij Zevenster)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl