menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Laten we het kerstfeest voor ons maken tot iets, wat ze vooral voor ons moet zijn: tot een feest, dat niet alleen het verleden dient, maar ook een feest, dat de toekomst moet dienen, die de geboorte van het geestelijk leven voor de hele mensheid langzamerhand moet brengen.

(..) Laten we in de Kerstnacht eraan denken, hoe uit de diepte der duisternis het licht in de ontwikkeling der mensen moet intrekken, het licht van het geestelijk leven, moet wedergeboren worden door het bewustijn in de mensenziel: dat deze mensenziel samenhangt met dat, wat Christus voor de aarde door het mysterie van Golgotha is geworden.

(..) Als er steeds meer mensen zullen zijn, die zo’n geestwetenschappelijk begrip weten op te brengen voor de Kerstnacht, dan zal de kerstnacht een kracht in de harten en zielen van de mensen ontwikkelen, die haar betekenis heeft voor alle tijden: voor tijden, waarin de mensen zich aan een zeker geluksgevoel, maar ook voor tijden.waarin de mensen zich aan gevoelens van pijn moeten overgeven, waarvan we ons nu rekenschap moeten geven, als we aan de grote ellende van onze tijd denken.

(..) Maar iets heilzaams voor de mensheid zal alleen dan ontstaan, als de mensen de weg vinden naar de geestelijke werelden; dat er niet slechts een tijdelijke, maar dat er een altijd durende Kerstnacht moet zijn, een altijd durende geboren worden van het goddelijk-geestelijke in de fysieke aarde-mens.

 
Rudolf Steiner, Berlijn 19 december 1915

GA. 165. Die Geistige Vereinigung der Menscheit durch den Christus Impuls (De Kerstgedachte en het geheim van het ik)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl