menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Als een mens in wakkere toestand met andere mensen samenleeft, moet zijn streven gericht zijn op overeenstemming over het gemeenschap­pelijke. Wat de een beweert, moet van betekenis zijn voor de ander; wat de een zich verwerft, moet voor de ander een zekere waarde hebben.

Mensen die met elkaar leven, moeten het gevoel hebben dat ze zich in een gemeenschappelijke wereld bevinden. Als de mens in zijn dromen rondwaart, maakt hij zich uit die gemeen­schappelijke wereld los. Een ander mens in zijn directe omgeving kan heel andere dromen hebben. In wakkere toestand hebben de mensen een gemeenschappelijke wereld; in dromende toestand heeft ieder zijn eigen wereld.

Antroposofie zou niet van waken naar dromen, maar naar een intensiever ontwaken moeten leiden.

(…) En zoals je van de aarde naar de zon moet kijken als je voor al het aardse de gemeenschap­pelijke bron van het licht gewaar wilt worden, zo moet je je van de zintuiglijke wereld tot geestelijke inhoud wenden als je wilt vinden wat echt vanuit het menselijke de ziel tot een bevrediging schenkende mensengemeenschap, tot het volle beleven van deze gemeenschap kan leiden.

Daar gebeurt het dan vrij gemakkelijk dat men zich van het leven afkeert in plaats van er intensiever in binnen te treden.

 
Rudolf Steiner, 2 maart 1924

GA 260/260a Mededelingenblad (aan de leden) Nederlands: De antroposofische beweging 11 Toekomstimpulsen.


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl