menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


In wezen hebben de groten der aarde zich te allen tijde de vraag gesteld: hoe kan de mens dat, wat in aanleg in hem aanwezig is, op de juiste manier tot ontplooiing brengen? En hierop zijn zeer uiteenlopende antwoorden te geven. Er is waarschijnlijk geen antwoord te vinden dat korter en bondiger is dan dat wat Goethe vanuit een diepe innerlijke gemoedsstemming gegeven heeft in zijn Geheimnisse:

Van de macht die alle wezens aan zich bindt,
Bevrijdt de mens zich die zichzelf overwint.

Ontzaggelijk veel ligt in deze woorden besloten, ze zijn van een diepe betekenis. Ze laten ons immers duidelijk en kernachtig zien, waar het bij elke ontwikkeling om gaat. Het gaat erom dat de mens zijn innerlijk beleven ontwikkelt doordat hij boven zichzelf uitstijgt. Daardoor ontdekken we dat we ons als het ware boven onszelf verheffen.

De ziel die zichzelf overwint, vindt de weg die haar boven zichzelf laat uitstijgen en zodoende naar het hoogste goed van de mensheid leidt.

 
Rudolf Steiner, 2 september 1908

GA 106. Ägyptische Mythen und Mysterien im Verhältnis zu den wirkenden Geisteskräften der Gegenwart. (Egyptische mythen en mysteriën, uitgeverij Vrij Geestesleven)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl