menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


We moeten met de wereld leven, maar we moeten ziende met de wereld leven.

Bedenkt u maar hoeveel mensen die enkel op het materiele gericht de avonduren doorbrengen, vervolgens gaan slapen zonder de beleving te ontwikkelen – die wordt immers door een materialistische instelling niet bepaald gewekt - de slaap verenigt ons met de geestelijke wereld, de slaap brengt ons over naar de geestelijke wereld. En de mensen zouden tenminste geleidelijk aan datgene moeten ontwikkelen, wat zij voor zichzelf tot uitdrukking kunnen brengen met de woorden: (spreuk)

”Ik slaap in. Totdat ik wakker word zal mijn ziel in de geestelijke wereld zijn. Daar zal zij het hogere wezen, de hogere macht ontmoeten die mijn aardse leven leidt, die in de geestelijke wereld aanwezig is, die om mijn hoofd zweeft. Daar zal zij haar genius ontmoeten. En wanneer ik weer ontwaak zal ik de ontmoeting met mijn engel gehad hebben. De vleugels van mijn genius zullen mijn ziel aangeraakt hebben.”

(…) Alleen als we zulke gevoelens echt werkzaam maken, zal ons leven in de slaap zo intensief zijn dat anderzijds de aanraking met de geestelijke wereld sterk genoeg is om op den duur ook ons wakende leven aan kracht te laten winnen. Dan zullen we in dat wakende leven niet alleen de zintuiglijke wereld maar ook de geestelijke wereld om ons heen hebben, die toch de werkelijk, in waarheid werkelijke wereld is. Want de wereld die wij gewoonlijk de werkelijke noemen, is toch enkel een afspiegeling van deze wereld. De werkelijke wereld is die van de geest.

(…) De geesteswetenschap vindt pas haar ware plaats in het hart van de mens wanneer ze niet enkel theorie, niet enkel weten is, maar wanneer ze –symbolisch uitgedrukt– als het hartenbloed van de ziel ons hele wezen zo innig doordringt en levend maakt, als ons fysieke bloed ons lichamelijke wezen innig moet doordringen en levend moet maken.

 
Rudolf Steiner, Berlijn 20 februari 1917

GA 175. Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgothha, Kosmische und menschliche Metamorphose. (Inzicht in het mysterie van Golgotha)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl