menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Lijden is een begeleidend verschijnsel bij de hogere ontwikkeling. Het is iets wat men niet kan ontberen bij het verkrijgen van kennis. Ooit zal de mens zeggen: wat de wereld mij aan vreugde geeft ben ik dankbaar, maar als ik voor de keuze wordt geplaatst of ik mijn vreugde of mijn lijden wil behouden, zal ik voor het lijden kiezen; ik kan dat niet missen het verkrijgen van kennis.

Elk lijden blijkt na verloop van tijd zodanig te zijn dat je het niet kunt missen, want we moeten het opvatten als iets wat hoort bij ontwikkeling. Er bestaat geen ontwikkeling zonder lijden, net zoals er geen driehoek bestaat zonder hoeken.

Wanneer harmonie met de Christus zal zijn bereikt, zullen we inzien dat daarvoor alle voorafgaande lijden een noodzakelijke voorwaarde was. Om harmonie te kunnen hebben met de Christus, moet het lijden er zijn, het is een absolute faktor in de ontwikkeling.

Door zijn egoïteit te overwinnen komt de mens over de stemming van neerslachtigheid en verlamd zijn heen. In dit fenomeen kan men iets zien wat goed is; kracht uit ontoereikende daad, dat wil zeggen het mislukken ervan, wordt aangemoedigd om verder te handelen!

Het streven van de mens is geen onbepaald geluk bij een loterij. Niet verlost blijft slechts iemand wiens vrije wil zich afkeert van de bestemming van het menselijk wezen. Lijden is een faktor in de synthese van het wereldproces.

 
Rudolf Steiner, Düsseldorf 21 april 1909

Uit: vragenbeantwoording in Düsseldorf van 21 april 1909, ’s avonds. Gepubliceerd in Geistige Herarchiën und ihre Widerspiegelung in der Physischen Welt, GA 110.


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl