menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Eenmaal was het gebeuren er als een historisch gebeuren, doordat deze impuls is ingetrokken in het aardse leven, maar hij moet steeds weer opgewekt worden in de herinnering, zoals het door zulke feesten kan plaats vinden. Want aan de ene kant is het waar, dat eenmaal het Chtristus-wezen is ingetrokken in de aarde-aura door het Mysterie van Golgotha, aan de andere kant is het waar, wat Angelius Silesius met de mooie woorden heeft gezegd:

Wordt Christus duizendmaal in Bethlehem geboren en niet in u,
ge blijft nog eeuwig dan verloren
”.

Wat in Bethelehem is geboren, zal hoe langer hoe dieper in onze ziel geboren worden, opdat we aan deze eigen ziel vervuld zien, wat het middeleeuwse gevoelen vervuld wilde zien, doordat het het lot van de door de Christus-impuls doortrokken zielen in die kinderlijke gestalten zag, die door de engelen omhoog worden gedragen naar de velden der zaligen en niet vallen in de klauwen van Ahriman, waar alleen die zielen blijven , die zich zo diep met het aardse leven hebben verbonden, dat ze oud schijnen, terwijl het niet het lot van de ziel is, om op aarde oud te worden, maar jong te blijven.

Het is alleen het lot van het lichaam om op aarde oud te worden. ’s Mensen hoger lot is het, in dit oudwordende lichaam de jeugd te bewaren in samenhang met het Mysterie van Golgotha, om zo hoe langer hoe meer de hoop in zich te voelen, dat, hoe ook de winterstormen in de ziel mogen woeden en de aanvechtingen in de ziel mogen leven, het levende vertrouwen nooit kan sterven; dat uit de diepten van de ziel kan opkomen, wat in de aarde-aura is ingevloeid door het Mysterie van Golgotha en wat we herinnerend in onze zielen willen beleven door zulke feesten.

 
Rudolf Steiner, Berlijn 23 december 1913

GA 150. Die Welt des Geistes und Ihr Hereinragen in das physische Dasein. (De kerstgedachte en het geheim van het ik, uitgeverij Zevenster)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl