menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Het geweten dat is dat wat hij uit de geestelijke wereld naar het aardeleven heeft meegebracht. Het geweten zegt in hem: ”Dit had je niet moeten doen, en dat had je niet moeten doen.” De aardemens zegt: ”Dit wil ik doen, dat verlang ik.” Het geweten zegt iets anders, omdat het geweten uit de eeuwige mens komt.

En wanneer de mens het fysieke lichaam heeft afgelegd, dan merkt hij pas: ”Jij bent toch zelf dat wat altijd in je geweten heeft gesproken. Dat merk je niet gedurende de periode van je aardse leven. Nu ben je door de dood heen gegaan, nu ben je je eigen geweten geworden. Het geweten is nu jouw lichaam. Vroeger had je geen geweten. Nu heb je je geweten, daarmee leef je verder.”

(…) De mens heeft zijn geweten als erfenis van zijn vooraardse leven. Daar spreekt de geest in het geweten. Wat wij voor de aardemens al waren, dat is in het vlees ondergedoken en spreekt in ons geweten. En wanneer we ons lichaam zullen hebben afgelegd, dan zal de ziel in het geweten na de dood verder spreken, echter niet machteloos, maar ze zal een wil hebben en dat moeten verbeteren, ze zal actief moeten zijn.

(…) De mens heeft altijd van het voorafgaande aardeleven iets overgehouden wat hij niet precies kent, maar wat in hem zit: dat is het geweten. Dan legt hij zijn lichaam af, in zijn geweten leeft hij voort. Daar is nu nauwkeurig beschouwd tot aan de volgende geboorte louter geweten. Daar zit er weer geweten binnenin als een stem die spreekt. Nu leeft het in de buitenwereld, is weer aanwezig. En de mens is eigenlijk altijd zelf degene die zijn nieuwe leven op aarde schept.

(…) Deze scheppende krachten zitten in de mens, de mens is ook scheppend. Hij is niet alleen maar geschapen, nee, hij is ook scheppend. En tot het meest scheppende in hem behoort gewoonweg het geweten, want dat is voor ons als een heilige erfenis uit het vooraards leven overgebleven en wat we weer meenemen wanneer we door de dood heen gaan.

(…) Dus met het woord geweten is al gewezen op wat er eeuwig is in de mens.

 
Rudolf Steiner, Dornach 25 juli 1923

GA 350. Die Enstehung des Gewissen im Verlaufe der Menschheitsentwickelung (Het geweten, uitgeverij Pentagon)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl