menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


In de grond van de zaak wilden de Geesten van de Duisternis in die oude tijden op hun manier ook weer het beste voor de mensen, ze wilden de mensen tot absolute vrijheid vormen, waarvoor de mensen in die tijd zeer zeker nog niet rijp waren. Ze wilden de mensen uitrusten met die impulsen waardoor elk afzonderlijk mens individueel op zichzelf werd geplaatst. Dat moest echter niet gebeuren, omdat de mensheid daar nog niet rijp voor was.

Er moest een tegenkracht tegenover gesteld worden door de Geesten van het Licht; en deze tegenkracht bestond erin dat indertijd de mens uit geestelijke hoogten naar de aarde werd verplaatst, wat als de verdrijving uit het paradijs symbolisch beschreven wordt. In werkelijkheid was dit omlaag stoten van de mens uit de hemel op aarde het inkapselen van de mens in de stroom van de overgeërfde of overerfbare eigenschappen.

Lucifer en de Ahrimanische machten wilden dat ieder mens als individualiteit op zichzelf was geplaatst. Daardoor zou de mens in onrijpe toestand snel vergeestelijkt worden. Dat moest niet gebeuren. De mens moest op aarde opgevoed worden, moest door de krachten van de aarde ontwikkeld worden. Dat gebeurde doordat de mens werd ingesponnen in de erfelijkheidsstroom, zodat de ene mens fysiek afstamde van de andere. De mens was nu niet meer op zichzelf geplaatst, maar hij erfde bepaalde eigenschappen van zijn voorvaderen. Hij was daardoor belast met aardse eigenschappen die Lucifer niet over hem had willen laten komen.

Alles wat in de fysieke erfelijkheidslijn ligt, is door de Geesten van het Licht als tegenstroom tegen de stroom van Lucifer op de mensen gestempeld. Er is aan de mens als ware een gewicht gehangen, waardoor hij verbonden werd met het aardebestaan. Zodat we met alles wat in verbinding staat met erfelijkheid, met verwekking, met voortplanting, met de liefde op het aardse gebied, ons verbonden moeten denken die geestelijke wezens wier leiding als Jahwe of Jehova aangeduid wordt.

(…) De bloedverwantschap moest de signatuur geven voor de aardse ordening.

(…) Maar met name tot aan de 15e eeuw zien we overal leringen ontspruiten die zich tegen enkel de natuurlijke banden, tegen de familiebanden, de gezinsbanden, volkerenverbanden enzovoort verzetten.

(…) engelachtige wezens, wezens uit de hiërarchie van de Angeloi zijn het, die sinds 1879 onder ons werken, nakomers van de oude Geesten van de Duisternis, verwant met hen, van gelijke aard als zij, maar pas door de gebeurtenis van 1879 zijn ze uit de hemel op aarde gestoten.

(…) De regelrecht voortwerkende Geesten van het Licht hebben genoeg gedaan in het vastleggen van de bloedsbanden, van de stam-, van de rassenbanden enzovoort, want in de ontwikkeling heeft alles zijn vaste tijd. Dat wat vastgelegd is in de mensheid door de bloedbanden, daarvoor is genoeg gebeurd in de algemene gerechtvaardigde wereldordening. Zodat sinds deze nieuwe tijd de Geesten van het Licht zo veranderen dat zij nu de mensen inspireren om vrije ideeën gevoelens, impulsen tot vrijheid te ontwikkelen, dat zij het zijn die de mensen op de grondslag van zijn individualiteit willen plaatsen. En de met de oude Geesten van de Duisternis verwante geesten, die krijgen nu geleidelijk aan de opgave in de bloedsbanden te werken.

(…) Michaël zal sinds 1879 de stadhouder zijn van de Christus, van de Christus-impuls, die erop uitloopt in plaats van de zuivere natuurlijke bloedbanden, geestelijke banden onder de mensen te scheppen. Want alleen door geestelijke samenhorigheidsbanden zal in het neergaande, dat geheel overeenkomstig de natuur is, het voortschrijdende binnenkomen.

Ik zeg: het neergaande is geheel overeenkomstig de natuur. Want net zoals de mens wanneer hij ouder wordt, niet een kind kan blijven, maar met zijn lichaam in een neergaande ontwikkeling binnentreedt, zo trad ook de hele mensheid in een neergaande ontwikkeling binnen. We zijn uit het vierde cultuurtijdperk gekomen, we zijn in het vijfde; het zesde en het zevende zullen samen met het vijfde de leeftijd van de tegenwoordige wereldontwikkeling zijn.

(…) En het zal blijken of er tenminste een kleine kring mensen wordt gevonden die zich onafhankelijk van alle bloedsvooroordelen omhoog kan werken tot het leren kennen van de holle-fraseologie die tegenwoordig over de aarde gaat, en die niets anders betekent dan een omhoog schieten naar de oppervlakte van dat wat geestelijk de gebeurtenis van november 1879 uitmaakt.

Voelen moeten we waar het leven opstijgt en waar het afdaalt.

 
Rudolf Steiner, Dornach 26 oktober 1917

GA 177. Der Sturz der Geister der Finsternis, uitgegeven in de bundel Die spirituellen Hintergründe der äusseren Welt. (De val van de Geesten van de Duisternis, uitgeverij Pentagon)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl