menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Onze wijsheid die wij hier verworven hebben, komt de aarde ook nog ten goede, als wij door de poort van de dood zijn gegaan. Maar hier op aarde moeten er dan mensen zijn, die er gebruik van willen maken

(…)O, er zal veel, heel veel wat vruchtbaar en essentieel is in de ontwikkeling op aarde binnenstromen als de gestorvenen door de gezindheid van de levenden de raadgevers voor de mensheid kunnen zijn. De gestorvenen zullen onze medeburgers zijn. Als men in zijn ziel de stemming opneemt dat er elk jaar een nieuw geheim voor ons onthuld kan worden, dan zal men ook nog verder gaan: dan zal men ook weten wat het betekent, met de som van de ontwikkeling op aarde de grote overgang door de poort van de dood te maken. Dan zullen de gestorvenen de raadgevers van de levenden zijn. Want het komt niet alleen op het geloof aan onsterfelijkheid aan, maar het komt er op aan, dat wat onsterfelijk is op alle gebieden vruchtbaar zal worden.

De mens heeft kracht nodig, om het plafond door te drukken dat hem tegenwoordig scheidt van wat de geestelijke wereld nog in zich bergt.

 
Rudolf Steiner, Stuttgart 26 april 1918

GA 174a. Die geistigen Hintergründe des Ersten Weltkrieges


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl