menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Wanneer je tegenover een mens komt te staan, beschouw hem dan in het besef dat zijn uiterlijke verschijning niet de gehele, volledige mens is; zie hem aan in het bewustzijn dat zijn werkelijkheid niet alleen van archai, archangeloi en angeloi komt, maar van hogere geesten, die al niet meer tot de aardse ontwikkeling behoren, evenmin als tot de planetaire ontwikkeling, maar van de hogere hemelse geesten; dat er met de mens iets in de maya binnentreedt dat bovenaards is.

(…) Het moet ons duidelijk zijn dat ons in ieder mens iets tegemoet treedt dat een bovenaardse natuur heeft en dat met aardse middelen niet kan worden begrepen. Dan ontstaat er in ieder van ons een intieme eerbied voor alles wat menselijk is.

(…) Zo is dus met Christus iets gekomen waardoor we hem herkennen in ieder mens op aarde. (…)”Wat gij aan de minste van mijn broeders doet, dat hebt gij aan mij gedaan’’ (Math. 25:40)

 
Rudolf Steiner, Dornach 27 november 1916

GA. 172 Das Karma des Berufes des Menschen in Anknupfung an Goethes leben. (Beroep en Karma)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl