menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Alle materie op aarde is gecondenseerd licht! Er is niets in het materiële bestaan wat iets anders is dan gecondenseerd licht in de een of andere vorm. Licht is niet tot iets anders in ons materiële bestaan te herleiden. Wat je ook aanvat en betast, overal vind je gecondenseerd, samengeperst licht. Materie is naar haar wezen licht.

En kijken we naar het menselijk lichaam, dan is ook dat, voorzover het materieel is, niets anders dan een weefsel van licht. De mens is uit licht geweven. Wat is het wezen van de ziel? Zoals alle materie samengeperst licht is –alle vormen van zieleleven op aarde, hoe verschillend ook, modificaties, varianten zijn van wat we moeten noemen, als we het woord werkelijk in zijn grondbetekenis opvatten: Liefde.

Iedere zielsbeweging, waar ze ook optreedt, is op één of andere wijze gemodificeerde liefde. Bij de mens, bij wie innerlijk en uiterlijk als het ware in elkaar zijn geschoven, in elkaar zijn afgedrukt, zien we dus een uiterlijke lichamelijkheid die uit licht is geweven en zien we een innerlijk zielewezen dat op een vergeestelijkte wijze uit liefde is geweven.

Liefde en licht zijn inderdaad in alle verschijnselen van ons aards bestaan op de een of andere wijze in elkaar geweven. En wie de dingen geestwetenschappelijk wil begrijpen, die vraagt in de allereerste plaats: hoe en in welke mate zijn licht en liefde met elkaar verweven?

Liefde en Licht zijn de twee elementen, de twee bestanddelen, die het hele aardse bestaan doortrekken: Liefde als alles wat de ziel is, Licht als alles wat uiterlijke materie is in het aardse bestaan.

 
Rudolf Steiner, Hamburg 27 mei 1910

GA 120. Die offenbarungen des karma. (Werkingen van het karma, uitgeverij Vrij Geestesleven)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl