menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Degenen, die op grootse wijze denken over het Christendom, zijn zij die weten dat de woorden waar zijn, dat Christus bij ons is alle dagen, d.w.z. dat Hij zich altijd opnieuw aan ons zal openbaren en dat het juist is, als we terugkeren tot de Christus-bron.

Daardoor gaat het Christendom als iets groots voor ons leven, als we ervan verlangen dat het steeds nieuwe en levende scheppingen uit zijn schoot zal voortbrengen. Degenen, die altijd zeggen: ”Maar dat staat niet in de bijbel”, zijn niet de ware Christenen en het zijn ketters, die iets anders beweren, -dezen moet erop gewezen worden, dat Christus gezegd heeft: ”Ik heb u nog veel te zeggen, maar u kunt het nu nog niet verdragen”.

Hij heeft dat niet gezegd om de mensen erop te wijzen dat Hij hun iets wil onthouden, maar dat Hij hun steeds van tijdperk tot tijdperk nieuwe openbaringen zal geven. Hij zal ze kenbaar maken voor degenen die ze verstaan willen. En zij die dit loochenen, begrijpen de bijbel niet en ook niet het Christendom. Want zij zijn niet in staat te luisteren naar hetgeen de Christelijke waarschuwing is in deze woorden, dat Christus heeft willen zeggen: ik heb u nog veel te zeggen, bereidt u echter voor dat ge het leert op te brengen om er begrip voor te krijgen.

Dat zullen in de toekomst de ware Christenen zijn, die willen horen wat de Christenen als tijdgenoten van Christus nog niet konden verdragen. Dat zullen de ware Christenen zijn, die de wil hebben om de Christus-genade steeds meer in hun harten te laten instromen. De verstokten zullen zich teweer stellen tegen de genade en zullen zeggen: Neen, gaat terug naar de bijbel, houd u aan de letter en alleen wat er tot nu toe naar voren is gekomen, is waar. Ze ontkennen de woorden, die in het Christendom zelf een vlammend licht hebben ontstoken, de woorden die we ter harte moeten nemen: ”Ik heb u nog veel te zeggen, maar u kunt het nog niet verdragen.”

Gezegend de mensheid die steeds meer in deze zin zal kunnen verdragen. Want dan zal ze steeds rijper worden om op te stijgen in de spirituele hoogten. En daartoe moet het Christendom de weg banen.

 
Rudolf Steiner, München 3 mei 1911

Erbsünde und Gnade, uit GA 127 (Erfzonde en Genade, uitgeverij Zevenster)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl