menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


De christelijke inwijding kan worden verworven, wanneer de christelijke leerling voortdurend mediteert over de zinnen van het evangelie naar Johannes. Wie de eerste zinnen van het evangelie naar Johannes – ”In het oerbegin was het Woord..” (vgl. 1:1) tot en met ”...vervuld van overgave en waarheid ” (vgl. 1:14) – dagelijks op zich laat inwerken, doet een ongelofelijk belangrijke ik-kracht op. Die kracht dragen die zinnen in zich.

Heel het evangelie naar Johannes moet niet alleen worden gelezen en met het intellect worden begrepen; het moet innerlijk doorleefd en doorvoeld worden. Dan is het zelf een werkzame, ondersteunende kracht bij de inwijding. Dan beleeft men de ’voetwassing’ de ’geseling’ en de andere astrale visioenen geheel in overeenstemming met de wijze waarop zij vanaf het dertiende hoofdstuk van het Proloog in het evangelie naar Johannes staan beschreven.

(…) Wanneer de mensen alles wat in het evangelie naar Johannes staat beschreven voldoende op zich laten inwerken, is hun astrale lichaam op weg een ’Jonkvrouw Sophie’ te worden en dan wordt dit ontvankelijk voor de ’Heilige Geest’. Het astrale lichaam wordt door de kracht van de impulsen die van het evangelie naar Johannes uitgaan langzamerhand ontvankelijk het waarlijk geestelijke aan te voelen en later te onderkennen. In deze zin heeft Christus Jezus de schrijver naar het evangelie van Johannes een opdracht, een missie gegeven.

(…) Verdiep u volledig in het evangelie naar Johannes , kom tot het spirituele inzicht dat daarin ligt; het heeft de kracht u tot de christelijker katharsis te voeren, het heeft de kracht u de ’Jonkvrouw Sophia’ te geven; dan zal ook de ’Heilige Geest’ die nu met de aarde verenigd is u de verlichting –de photismos in de christelijke zin van het woord– deelachtig doen worden.

(…) Wanneer wij hetgeen wij door de antroposofische geesteswetenschap over het evangelie naar Johannes kunnen leren, pogen op te nemen in ons gevoel, in onze beleving, dan zullen wij ervaren dat het evangelie naar Johannes niet alleen een leerstuk is, maar een kracht die kan werken in onze ziel.

 
Rudolf Steiner, Hamburg 31 mei 1908

GA 120. Die offenbarung des karma. (Werkingen van het karma, uitgeverij Vrij Geestesleven)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl