menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Ahriman bootst óók de tekenen na die de komst van Christus hebben aangekondigd. Ahriman en Lucifer zullen zich Christus noemen.

Iedereen van de tegenmacht zal zich Christen noemen. Er zal grote verwarring en verwoesting heersen.

Door de verduistering van het spirituele op velerlei gebied, moeten wij nu de weg openen om het spirituele, innerlijk op te wekken.

Innerlijke wijsheid en het weten dat Christus in ons leeft als wij hem zoeken, want hij is bij ons, al de dagen tot aan de voleinding der wereld (Matth.28).

 
Rudolf Steiner, Bern 4 november 1919

GA 193. Der Innere aspekt des Sozialen Rätsels. Luziferische Vergangenheit und Ahrimanische Zukunft (Luciferisch verleden, Ahrimanische toekomst)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl