menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Met de komende etherische Christus, met de aanwezige Christus, zal de tijd komen dat de mensen zullen leren Christus te raadplegen, niet alleen voor hun ziel, maar ook voor wat zij door hun onsterfelijke kern hier op aarde tot stand willen brengen.

Christus is niet alleen een helper van mensen, hij is een mensenbroeder, die wil worden geraadpleegd, vooral in de toekomst wil worden geraadpleegd over alle bijzonderheden van het leven.

Door de tegenstelling wordt tegenwoordig tot stand gebracht wat de mensen tot stand willen brengen. Er lijken zich tegenwoordig gebeurtenissen te voltrekken, waarbij de mensen het verst verwijderd lijken van de vraag aan Christus. Wie stelt bij wat er tegenwoordig – zo vragen wij ons af - de vraag: Wat vindt Christus daarvan? – wie vraagt het? Velen beweren dat zij het vragen, dat in de vorm waarin de vragen worden gesteld deze werkelijk aan Christus worden gesteld.

En niettemin, de tijd zal komen – zij kan niet ver meer zijn – dat de mensenziel in haar onsterfelijke kern voor datgene wat zij tot stand wil brengen aan Christus de vraag stelt: moet het gebeuren of moet het niet gebeuren? – dat de mensenziel Christus als een haar liefhebbende metgezel van geval tot geval naast zich weet en van het Christuswezen niet slechts troost, niet slechts kracht ontvangt, maar ook informatie over hetgeen gebeuren moet.

 
Rudolf Steiner, Berlijn 6 februari 1917

GA 175. Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums van Golgotha Kosmische und menschliche Metamorphose, slot van een voordracht (Nederlands in De Wederkomst van Christus door Hans. W. Schroeder)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl