menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Wat bij de esoterische scholing bereikt moet worden, is de eenzaamheid van de ziel. Die moet grondstemming blijven van de ziel en ook door niets aan het wankelen worden gebracht, zelfs wanneer we de liefste mensen tegenkomen.

Door de eenzaamheid openen zich de poorten van de geestelijke wereld. Dat is juist de voorwaarde voor het zuiver geestelijk leven. Maar daarmee wordt ook bedoeld dat we de eenzaamheid niet opzettelijk opzoeken en ons daardoor aan de plichten onttrekken die we tegenover de wereld hebben, maar veeleer om dit eenzaamheidsgevoel in de ziel te laten ontwaken en het niet door onzinnige gedachten enzovoort tot zwijgen te brengen.

(...) Zeer veel wordt er gezondigd door geklets. Wat men uit zijn esoterische oefeningen prijsgeeft, gaat voor de leerling verloren. Dat zou men zich moeten realiseren. Het betekent altijd een verzwakking van het etherlichaam; mensen met een zwak etherlichaam zijn altijd aan het kletsen.

Daarom is het voor ons een eis om ons innerlijk leven als een geheim af te schermen, hoogstens in een kleine groep vrienden die op hetzelfde geestelijke peil staat, door het bespreken van esoterische mededelingen en waarheden ons esoterische leven te verrijken; alleen is daarbij de basisvoorwaarde dat de juiste stemming bij iedereen aanwezig is.

Door te zwijgen groeien in ons de krachten en de sterkte die ons vooruit helpen.

In de geest lag de kiem van mijn lichaam.

 
Rudolf Steiner, Berlijn 7 januari 1912

GA 266/11. Versie A, notitie van Gunther Wagner (er bestaan nog twee versies van) Nederlands: Esoterische scholing.


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl