menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Ik heb u erop gewezen dat weliswaar de mensenlichamen zich zodanig zullen ontwikkelen dat daarin een zekere spiritualiteit kan plaatsvinden, maar dat de materialistische zin die zich alsmaar meer zal uitbreidden, door de aanwijzingen van de Geesten van de Duisternis, daar tegenin zal werken en met materiële middelen daar tegen strijden zal.

Ik heb u verteld dat de Geesten van de Duisternis hun gastheren, de mensen, in wie ze zullen wonen, ertoe zullen inspireren zelfs een vaccinatiemiddel te vinden om bij de zielen al in de prilste jeugd langs de omweg van de lichamelijkheid de neiging tot spiritualiteit uit te drijven.

Zoals men lichamen tegenwoordig inent tegen het een of ander, zal men in de toekomst de kinderen met een stof inenten, die beslist geproduceerd kan worden, zodat door deze inenting de mensen immuun zullen worden, ’dwaasheden’ van het spirituele leven niet vanuit zichzelf te ontwikkelen, dwaasheden natuurlijk in materialistische zin gesproken. En begonnen, meer op literair gebied, waar het echter onschadelijker is, is de zaak er immers al.

(…) Dat alles tendeert er echter uiteindelijk naar het middel te vinden waarmee men de lichamen inenten kan opdat ze niet neigingen tot spirituele ideeën laten opkomen, maar hun hele leven lang alleen aan de zintuigelijk waarneembare materie geloof te hechten.

 
Rudolf Steiner, 7 oktober 1917

GA 177. Die spirituellen Hintergründe der aüseren Welt, slot (De val van de Duisternis, uitgeverij Pentagon)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl