menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


nieuw

Het materialistisch wereldbeeld hoeft niet waar te zijn, maar draagt wel een kern van waarheid in zich. Over die kern van waarheid kan men zeggen: wat het materialisme over de mens zegt, dat zal werkelijkheid worden wanneer het materialisme zegeviert. Het is aan ons mensen om het materialisme met een andere wereldbeschouwing te overwinnen.

Het is helaas niet zo eenvoudig dat we kunnen beweren dat de materialistische wereld- beschouwing onjuist is; het is namelijk zo dat het aan ons mensen is om het materialisme, niet in de vorm van een weerlegging in gedachten maar door daden te overwinnen.

 
Rudolf Steiner, 7 november 1915

Uit GA 254, vertaling JH


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl