menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Waardoor verkrijgen wij langzamerhand het vermogen om ons een werkelijk beeld van een mens te vormen? (...) In de eerste plaats moet de drang in de mens worden ingeplant om meer in zijn leven terug te blikken, maar op de juiste wijze.

Wat de mens aan herinneringen van vroegere belevenissen ontwikkelt, bezit tegenwoordig meestal nog een zeer zelfzuchtig karakter. Blikt men onzelfzuchtig terug op datgene, wat men in de kindsheid, jeugd, enz. heeft beleefd, dan duiken verscheidene mensen op als uit een grijze geestesdiepte, die in de meest verschillende situaties aan ons leven hebben deelgenomen.

(...)Wij zullen dikwijls zien, dat datgene, wat ons antipathiek heeft aangedaan, na geruime tijd daarna, ons niet meer zo antipathiek is, omdat we de innerlijke samenhang zien. (...) Dan maken we ons enigermate los van onszelf, wanneer we een dergelijke onzelfzuchtige terugblik houden. Wellicht raken we het tobben over onszelf kwijt.

(...)Oneindig licht verspreidt zich over ons leven, als wij het door datgene beschenen zien, wat uit de verre geestesdiepte in dit leven binnenkomt.

 
Rudolf Steiner, Dornach 7 december 1918

GA 186 Die soziale Grundforderung unserer Zeit, cyclus nr. 51.
(Onder veranderde tijdsomstandigheden)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl