menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Een gulden regel, met name voor de occultist, is: heb geduld en wacht, tot niet wij de waarheden vanuit onszelf willen begrijpen, maar zij naar ons toekomen.

(…) In deze tijd is het noodzakelijk deze begeerte naar kennis te onderdrukken. Veeleer moeten we zeggen: genade heeft mij tot een aantal waarheden gebracht, en ik zal geduldig wachten tot verdere waarheden naar mij toekomen.

Tegenwoordig is een zekere passieve houding ten aanzien van de waarheid werkelijk meer noodzakelijk dan misschien twintig jaar geleden. En dat is nodig omdat onze geestelijke zintuigen eerst volledig moeten rijpen om de waarheid in haar ware gestalte bij ons binnen te laten. Dat is een praktische les aangaande het onderzoek van de geestelijke werelden, met name in hun relatie tot de Christus-gebeurtenis.

Het is fundamenteel fout als mensen denken dat ze zich meester kunnen maken van iets wat hun op een bepaalde passieve wijze moet toestromen. Want van één ding moeten we ons bewust zijn: we kunnen alleen zijn wat we moeten zijn voor zover we daartoe door de geestelijke machten waardig worden bevonden. En alles wat we kunnen doen aan meditaties, contemplaties enzovoort, is in feite alleen bedoeld om onze ogen te openen, niet om waarheden te bemachtigen. Die moeten naar ons toekomen, die mogen we niet achterna lopen.

Onze tijd is er in zekere zin rijp voor, dat die mensen die door passiviteit in hun zieleontwikkeling, een stemming van overgave ontwikkelen –en met een andere stemming komt men niet in de geestelijke wereld- inzien dat van de daad op Golgotha iets is uitgevloeid als een geestelijke druppelsubstantie. Nu zijn de zielen zo rijp dat ze dat kunnen inzien.

 
Rudolf Steiner, Karlsruhe 8 oktober 1911

GA 131. Von Jesus zu Christus (Wegen naar Christus, uitgeverij Vrij Geestesleven)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl