menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Hoe werken de engelen, dus die wezens die het dichtst bij de mens staan, in de huidige fase, van de mensheidsontwikkeling in ons astraal lichaam? Het astraal lichaam is het wezensdeel dat het dichtst bij ons ik staat. We kunnen dus de hoop koesteren, dat we ons zeer betrokken zullen voelen bij de beantwoording van de zojuist gestelde vraag.

(…) Zij werken aan de toekomstige sociale vormen voor het aardeleven van de mens.

(…) En hieraan ligt een heel bepaalde impuls ten grondslag, namelijk de impuls dat in de toekomst geen mens meer zijn geluk rustig zal kunnen genieten, als naast hem anderen ongelukkig zijn. Dit is een impuls van absolute broederlijkheid, absolute éénwording van het mensengeslacht; op de juiste wijze opgevatte broederlijkheid met betrekking tot de sociale omstandigheden in het fysieke leven.

Maar er is nog een tweede impuls. Zij werken niet alleen aan het toekomstige sociale leven, maar ook aan de menselijke ziel, aan het zielenleven van de mens. De beelden die zij ons astrale lichaam inprenten hebben de bedoeling dat in de toekomst ieder mens in iedere medemens iets verborgen goddelijks zal zien.

(…) Wij moeten ieder mens met het gevoel tegemoet treden: in deze mens zie ik een openbaring uit de goddelijke oergronden, een openbaring in vlees en bloed. Dat willen de beelden van de Angeloi bewerkstelligen: dat we zo ernstig en zo intensief mogelijk proberen de mens te zien als een beeld, dat zich uit de geestelijke wereld openbaart.

(…) want dan zal iedere ontmoeting van mens tot mens een religieuze handeling, een sacrement zijn.

 
Rudolf Steiner, Zürich 9 oktober 1918

GA 182. Was tut der Engel in unserem Astralleib? Wie finden ich den Christus? (Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam? Hoe vinden wij de Christus? Uitgeverij Vrij Geestesleven)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl