menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


De christelijke impuls in de Filosofie der vrijheid van Rudolf Steiner 

John Roex

De voorliggende studie is een bescheiden poging om de christelijke impuls van de Filosofie der Vrijheid enigszins te begrijpen. De christelijke impuls is de rode draad in dit werk. Het is geen samenvatting van het boek maar een zoektocht naar die elementen erin, die de christelijke impuls kunnen duiden vanuit diverse invalshoeken.

De motivatie tot dit boek mag niet worden gezocht in een vrijblijvend spel met abstracte begrippen maar in de mogelijkheid dat op een dag de Christus-impuls zich in ons hart wil uiten in een Christus-ervaring.

€ 16.50

8 april 2022

ISBN: 9789492326768

Nearchus CV / Adventum


meer nieuwe boeken