menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


De Hemelse Hiërarchie 

Vertaling van Rob Gruben

Dionysius de Areopagiet

hemelde

De hiërarchische indeling van de geestelijke wereld (de wereld van onder meer Engelen, Aartsengelen, Cherubijnen en Serafijnen) door Dionysius de Areopagiet, heeft een langdurige en diepgaande invloed uitgeoefend op enkele belangrijke stromingen binnen het Christendom. Het is niet overdreven te stellen dat de door Dionysius opgestelde engelhiërarchie gedurende de gehele middeleeuwen als canoniek kan worden beschouwd en vele grote denkers en geleerden van die tijd sterk heeft beïnvloed.

In de Nederlandse vertaling van De hemelse hiërarchie is de verheven sfeer van de oorspronkelijke tekst behouden. Dat het geheel daarmee gedragen en gedateerd overkomt is voor de behandelde materie eerder een voor- dan een nadeel.

Paperback, 79 pagina's, € 12,75

19 mei 2015

ISBN: 978-90-73310-97-1

Nearchus CV / Adventum


meer nieuwe boeken