menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


De Nearchus Sleutel 

Een verloren gewaand document

Frans Lutters

Dit boek beschrijft op een bijzondere wijze een onvoltooide geschiedenis. In dit versleutelde autobiografische verhaal zijn twee levens met elkaar verbonden, ondanks een tussenruimte van ruim tweeduizend jaar: dat van Nearchus van Kreta (360-312 v.Chr.) - admiraal van de vloot van Alexander de Grote en tevens zijn vriend - en van Walter Johannes Stein (1891-1957), pionier vrijeschoolleraar en vriend van Rudolf Steiner.

Het boek is een verloren gewaand document van Walter Johannes Stein in fictieve vorm teruggevonden en herschreven door Frans Lutters.

Dit boek vraagt de lezer te zoeken naar het ontbrekende. Het is een avontuur, waarbij een nieuw begripsvermogen kan ontwaken dat meer dan één enkel leven omvat.

€ 16.50

5 november 2020

ISBN: 9789076156057

Vereniging voor Vrije Opvoedkunst (VOK)


meer nieuwe boeken