menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


De Opstanding 

Jaarfeesten beleven

Walter de Zeeuw

Opstandingsmeditatie

Deze nieuwe en derde meditatie in de serie Jaarfeesten-beleven, is gericht op het innerlijk gewaarworden en mee-beleven van dat wat Maria Magdalena beleeft bij het rotsgraf van Jozef van Arimathea. Wanneer zij bij dit graf is, waar 2 dagen eerder het gestorven lichaam van Jezus Christus is neergelegd, ontmoet zij als eerste leerling de Herrezen Christus in het nieuwe Opstandingslichaam. Daarom kan zij aan de andere leerlingen vertellen: "Hij leeft, Hij is waarlijk Opgestaan".

Deze lezing en meditatie is uitgegeven in eigen beheer en te bestellen op CD of te downloaden op de website:

CD: € 19,50

Download: € 16,00

26 maart 2021

ISBN: 978-90-822974-4-7


meer nieuwe boeken